Home » Posts tagged with "quyet dinh moi nhat ve quy che to chuc mam non"

Posts tagged with "quyet dinh moi nhat ve quy che to chuc mam non"

Quy định mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Quy định mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Th6. 8 | Ngày 25/7/2008, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiển đã ký Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, thay thế cho Quyết định...
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình