quy che hoat dong truong mam non ngoai cong lap Archive

Quy định mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Ngày 25/7/2008, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiển đã ký Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, thay thế cho Quyết định số 1447/1994/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/6/1994. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động trường mầm non