phong tục Archive

LỄ ĐÔLTA VÀ HỘI ĐUA BÒ

Đối tượng tôn vinh: Tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu phúc cho linh hồn người đã chết. Thời gian: Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch (nếu tháng thiếu sẽ kéo dài sang ngày 2 tháng 9 âm lịch). Địa điểm: Tại chùa, từng gia đình cộng đồng

Nguồn gốc lễ Vu lan

Nếu ở Tây phương có ngày Mother’s day (ngày của mẹ), Father’s day (ngày của cha) thì Việt Nam có ngày lễ Vu Lan truyền thống mang ý nghĩ báo hiếu đấng sinh thành, đồng thời nhắc nhở con người tìm về nguồn cội. Đại đức Thích Nhật Thiện, ban trụ trì chùa Giác Ngộ