Home » Posts tagged with "nghi thức cúng cô hồn"

Posts tagged with "nghi thức cúng cô hồn"

Nghi cúng cô hồn (cúng cháo)

Nghi cúng cô hồn (cúng cháo)

Th8. 17 | Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra...
Kỹ năng cuộc sống