Đảng cộng sản việt nam   Đơn xin vào đảng   Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….       Đảng uỷ: ………………………………………………………………….  Mẫu hồ sơ kết nạp Đảng  Chờ 5s rồi click…