Home » Posts tagged with "loi dan chuong trinh"

Posts tagged with "loi dan chuong trinh"

Phương pháp dẫn chương trình

Phương pháp dẫn chương trình

Th5. 24 | 1- Người dẫn chương trình, Họ là ai? Có thể nói người dẫn chương trình là người thường mở đầu cho các chương trình như: Hội nghị, lễ hội, hội thảo, thảo luận…có khi xuất hiện suốt...

Sổ tay bí thư chi Đoàn khu phố, ấp (Phần IV)

Sổ tay bí thư chi Đoàn khu phố, ấp (Phần IV)

Th11. 18 | PHẦN IV NGHIỆP VỤ BÍ THƯ CHI ĐOÀN I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN 1. Mục đích: Là biện pháp để nắm chắc đoàn viên về hồ sơ, tư tưởng và hoạt động,
Kỹ năng cuộc sống