Home » Posts tagged with "lời dẫn chương trình văn nghệ"

Posts tagged with "lời dẫn chương trình văn nghệ"

Mẫu dẫn chương trình văn nghệ

Mẫu dẫn chương trình văn nghệ

Th10. 18 | Kính thưa quý vị đại biểu ! Thưa toàn thể các đ/c ! 1. Mỗi bài hát về Bác Hồ mang một kỷ niệm, thể hiện lòng kính yêu và nhớ ơn đến Người. Suốt cả cuộc đời mình, Bác đã để lại cho...

Phương pháp dẫn chương trình

Phương pháp dẫn chương trình

Th5. 24 | 1- Người dẫn chương trình, Họ là ai? Có thể nói người dẫn chương trình là người thường mở đầu cho các chương trình như: Hội nghị, lễ hội, hội thảo, thảo luận…có khi xuất hiện suốt...
Kỹ năng cuộc sống