Home » Posts tagged with "le chuyen ban tho"

Posts tagged with "le chuyen ban tho"

Văn khấn lễ sau khi lập xong bàn thờ tang

Văn khấn lễ sau khi lập xong bàn thờ tang

Th7. 2 | Nam mô A Đi Đà phật Nam mô A Đi Đà phật Nam mô A Đi Đà Phật – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư...
Kỹ năng cuộc sống