Home » Posts tagged with "kinh nghiem cham tre nho sot virus"

Posts tagged with "kinh nghiem cham tre nho sot virus"

Sốt virus có nên truyền dịch?

Sốt virus có nên truyền dịch?

Th9. 9 | Sốt virus lây lan nhanh nhưng không mấy guy hiểm và bệnh thường tự khỏi sau một vài ngày. Nhưng rất nhiều phụ huynh cứ thấy trẻ sốt là đưa con đi truyền dịch để hạ sốt.   Truyền dịch không...
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình