Home » Posts tagged with "dinh duong cho tre 7 thang tuoi"

Posts tagged with "dinh duong cho tre 7 thang tuoi"

Thức ăn cho bé 7-8 tháng tuổi

Thức ăn cho bé 7-8 tháng tuổi

Th2. 7 | Giai đoạn 7-8 tháng tuổi, bé làm quen với những ăn lổn nhổn cục nhỏ và ăn bốc. Đây cũng là thời điểm bé cần chất sắt nhiều hơn từ thực phẩm (do chất sắt dự trữ trong cơ thể đã được...
Kỹ năng cuộc sống