Home » Posts tagged with "cúng rằm hàng tháng"

Posts tagged with "cúng rằm hàng tháng"

Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng

Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng

Th5. 5 | Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào...
Kỹ năng cuộc sống