cho trẻ ăn dặm Archive

Tập cho trẻ ăn dặm

Ăn dặm rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Khi trẻ đạt 4-6 tháng, lượng sữa đơn thuần không đáp ứng nổi nhu cầu để trẻ phát triển, nhất là lượng sắt, kẽm, đạm… Do đó,  trẻ cần có thêm nguồn thức ăn đa dạng khác ngoài sữa. Tuy nhiên, việc cho trẻ ăn