can phai lam gi de gop phan thuc hien can kiem liem chinh chi cong vo tu theo guong bac ho vi dai Archive

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẢNG BỘ …………………….                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi Bộ …………………… Đồng Lê, ngày 19 tháng 09 năm 2010 BÀI THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” —————————- Họ và tên:    Phan Thanh Việt Sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ Trường THCS