cần cái tâm của cô giáo mầm non Archive

Chia sẻ cùng ngành mầm non

Có thể nhiều người cho rằng, việc cho trẻ đi học mầm non chỉ là việc trông giữ trẻ trong giai đoạn chưa đến tuổi đến trường. Ngoài việc bố mẹ ở nhà là người nuôi dậy cho bé là chính, thì  môi trường mầm non chính là trường học đầu tiên, là môi trường