can bo sung gi khi o thoi ky man kinh Archive

Bổ sung canxi sau thời kỳ mãn kinh

Trong 5 năm đầu sau khi mãn kinh, do hoóc môn nữ tính giảm xuống rất nhanh, sự trao đổi chất của xương không bình thường, nên các chị em phụ nữ xuất hiện hiện tượng quá trình hấp thu của xương nhanh hơn quá trình hình thành. Lúc này sẽ là thời kỳ chất