cam nhan ve sach dac nhan tam Archive

Đắc Nhân Tâm (5)

Dale Carnegie Đắc Nhân Tâm PHẦN II Sáu cách gây thiện cảm Phần II Chương một Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở Thiệt tình bạn cũng chẳng cần đọc sách này mới biết cách đắc nhân tâm. Bạn chỉ cần áp dụng những phương pháp thu phục cảm tình của một