473 Responses to “Cách tính chu kỳ kinh nguyệt khi quan hệ tình dục”
 1. phuonginfohcm 09.12.2009
  • admin 10.12.2009
  • Iagrai 13.06.2010
  • Iagrai 13.06.2010
 2. Iagrai 11.06.2010
  • admin 11.06.2010
 3. Iagrai 11.06.2010
 4. Iagrai 12.06.2010
  • admin 12.06.2010
   • Iagrai 12.06.2010
    • admin 12.06.2010
 5. Iagrai 12.06.2010
 6. Sgin 13.06.2010
  • Iagrai 13.06.2010
   • baonhu 17.09.2014
    • admin 17.09.2014
  • admin 13.06.2010
 7. ly ngoc 13.06.2010
  • admin 13.06.2010
 8. Vu Thi Huu 27.06.2010
  • admin 27.06.2010
 9. Toila ai 27.06.2010
 10. Toila ai 27.06.2010
 11. hoangviet 29.06.2010
  • admin 29.06.2010
 12. hoang viet 29.06.2010
  • admin 29.06.2010
 13. hoang viet 29.06.2010
  • admin 29.06.2010
 14. hoang viet 29.06.2010
  • admin 29.06.2010
 15. hoang viet 29.06.2010
 16. hoang viet 29.06.2010
  • admin 29.06.2010
 17. hoang viet 29.06.2010
  • admin 29.06.2010
 18. thu huong 29.06.2010
  • thanhthuy 29.06.2010
 19. hoàng yến 30.06.2010
  • admin 30.06.2010
 20. bebe 04.07.2010
  • admin 04.07.2010
 21. thu huong 05.07.2010
 22. linh phuong 05.07.2010
 23. oriole_812 05.07.2010
  • admin 05.07.2010
  • Vo Quynh Lam 07.07.2010
 24. oriole_812 06.07.2010
  • oriole_812 06.07.2010
   • admin 06.07.2010
  • admin 06.07.2010
 25. Toila ai 06.07.2010
 26. thu huong 07.07.2010
  • Vo Quynh Lam 07.07.2010
 27. tan phuong 08.07.2010
  • admin 08.07.2010
  • Vo Quynh Lam 09.07.2010
 28. thu huong 08.07.2010
  • admin 08.07.2010
 29. thu huong 09.07.2010
  • Thanh Thuy 09.07.2010
 30. voyeuchog 09.07.2010
  • Thanh Thuy 09.07.2010
 31. thu huong 09.07.2010
 32. thu huong 09.07.2010
  • Thanh Thuy 09.07.2010
 33. ngoc 10.07.2010
 34. adisas 11.07.2010
  • admin 15.07.2010
   • adisas 16.07.2010
 35. thu huong 12.07.2010
 36. Thanh 14.07.2010
  • admin 15.07.2010
 37. thai 15.07.2010
 38. vuong 16.07.2010
  • admin 16.07.2010
 39. yen nhi 16.07.2010
  • admin 17.07.2010
 40. homi 16.07.2010
  • admin 17.07.2010
 41. adisas 16.07.2010
 42. thai 16.07.2010
 43. vuong 16.07.2010
 44. adisas 17.07.2010
  • admin 17.07.2010
 45. Tuan HN 18.07.2010
  • ThanhThuy 19.07.2010
 46. adisas 18.07.2010
  • admin 19.07.2010
 47. adisas 19.07.2010
  • ThanhThuy 19.07.2010
 48. Rosie 20.07.2010
 49. adisas 20.07.2010
 50. thu huong 21.07.2010
  • admin 21.07.2010
 51. Rosie 21.07.2010
 52. thu huong 22.07.2010
 53. thanh 22.07.2010
 54. nga mi 29.07.2010
  • Thanh Thuy 29.07.2010
 55. thu huong 30.07.2010
  • Thanh Thuy 31.07.2010
  • admin 03.08.2010
 56. vuong 31.07.2010
  • Thanh Thuy 31.07.2010
 57. thu huong 31.07.2010
  • Thanh Thuy 31.07.2010
 58. trung 02.08.2010
  • Võ Quỳnh Lâm 02.08.2010
  • admin 03.08.2010
 59. nguyen ngoc ly 02.08.2010
  • admin 04.08.2010
 60. NGUYEN THI HOA 04.08.2010
  • admin 04.08.2010
 61. trần thị hiền 04.08.2010
  • admin 04.08.2010
 62. thanhthuy 05.08.2010
  • admin 13.08.2010
 63. dau ten 05.08.2010
  • admin 13.08.2010
 64. hippo 10.08.2010
  • admin 13.08.2010
 65. HT 13.08.2010
  • admin 13.08.2010
 66. mr.tich 14.08.2010
  • admin 17.08.2010
 67. ThanhLe 17.08.2010
  • admin 18.08.2010
 68. Jes Tr 23.08.2010
  • ThanhThuy 24.08.2010
 69. thu huong 24.08.2010
  • ThanhThuy 24.08.2010
 70. Macdoanh 26.08.2010
  • admin 27.08.2010
   • Cady 01.09.2010
 71. Break 28.08.2010
  • Thanh Thuy 29.08.2010
 72. dau ten 29.08.2010
  • Thanhthuy 01.09.2010
 73. Thanhthuy 01.09.2010
 74. Văn Phong 03.09.2010
  • Thanh Thuy 04.09.2010
 75. Jerry 04.09.2010
  • Thanh Thuy 04.09.2010
 76. ngọc 04.09.2010
  • Thanh Thuy 04.09.2010
 77. hồng hạnh 04.09.2010
  • Thanh Thuy 04.09.2010
 78. Phuong 04.09.2010
  • Thanh Thuy 06.09.2010
 79. nonelit54 06.09.2010
  • Thanh Thuy 06.09.2010
 80. thu 06.09.2010
  • Thanh Thuy 06.09.2010
 81. bao tran 08.09.2010
  • Thanh Thuy 09.09.2010
 82. Rainbow 09.09.2010
  • Thanh Thuy 09.09.2010
 83. vochongminh 09.09.2010
  • Thanh Thuy 09.09.2010
 84. vochongminh 10.09.2010
  • Thanh Thuy 10.09.2010
 85. drladuytuyen 10.09.2010
 86. vochongminh 12.09.2010
  • admin 15.09.2010
 87. ngoc 15.09.2010
  • admin 15.09.2010
 88. ngọc 15.09.2010
  • admin 15.09.2010
 89. bao tran 17.09.2010
  • admin 17.09.2010
 90. My 17.09.2010
  • admin 18.09.2010
   • My 20.09.2010
 91. ngoc 18.09.2010
  • admin 18.09.2010
 92. hoang 19.09.2010
  • admin 19.09.2010
 93. daolequocphong 20.09.2010
  • admin 22.09.2010
 94. ngoc 27.09.2010
  • ThanhThuy 28.09.2010
 95. ngọc 01.10.2010
  • admin 01.10.2010
 96. katy 02.10.2010
  • admin 02.10.2010
 97. hoang 03.10.2010
 98. vochongminh 12.10.2010
  • Thanh thuy 12.10.2010
 99. vochongminh 13.10.2010
  • Thanh thuy 13.10.2010
 100. drladuytuyen 13.10.2010
 101. thu huong 05.12.2010
  • admin 05.12.2010
 102. thu huong 09.12.2010
  • admin 10.12.2010
 103. Dao binh 12.12.2010
  • admin 12.12.2010
   • Dao binh 31.12.2010
 104. Thanh Thuy 01.01.2011
 105. ly 04.01.2011
  • admin 04.01.2011
 106. Binh 18.01.2011
  • admin 18.01.2011
 107. Binh 19.01.2011
  • admin 19.01.2011
 108. Binh 24.01.2011
  • admin 24.01.2011
 109. Binh 25.01.2011
  • admin 25.01.2011
 110. Binh 26.01.2011
  • admin 07.02.2011
 111. xuan 06.02.2011
  • admin 07.02.2011
 112. loan 07.02.2011
  • admin 07.02.2011
 113. loan 07.02.2011
  • admin 07.02.2011
 114. heo 09.02.2011
  • admin 19.02.2011
 115. son 19.02.2011
  • admin 19.02.2011
 116. kute 24.02.2011
  • admin 25.02.2011
 117. Le Ti 01.03.2011
  • admin 01.03.2011
 118. tien 06.03.2011
  • admin 06.03.2011
 119. xuan 13.03.2011
  • admin 16.03.2011
 120. Bé Khờ 15.03.2011
  • admin 16.03.2011
 121. Mjss 18.03.2011
  • admin 18.03.2011
 122. Mjss 19.03.2011
  • admin 19.03.2011
 123. henry 27.03.2011
  • admin 29.03.2011
 124. ngo^' 27.03.2011
  • admin 29.03.2011
   • ngố 30.03.2011
    • admin 30.03.2011
 125. linh 28.03.2011
  • admin 29.03.2011
 126. trang 29.03.2011
  • admin 29.03.2011
 127. Kieu 29.03.2011
  • admin 29.03.2011
  • Kieu 30.03.2011
   • admin 31.03.2011
 128. minh hải 06.04.2011
  • admin 06.04.2011
 129. minh hải 07.04.2011
  • admin 08.04.2011
 130. minh hải 09.04.2011
  • admin 09.04.2011
 131. Hope 10.04.2011
  • admin 10.04.2011
 132. Hope. 10.04.2011
  • admin 10.04.2011
 133. Hope. 11.04.2011
 134. Hope. 11.04.2011
  • admin 11.04.2011
 135. KayO 15.04.2011
  • admin 15.04.2011
 136. Hieu 19.04.2011
  • admin 20.04.2011
   • Hieu 20.04.2011
    • admin 20.04.2011
   • Hieu 20.04.2011
 137. Ka 23.04.2011
  • admin 23.04.2011
   • Ka 23.04.2011
    • admin 24.04.2011
 138. thanh 27.04.2011
  • admin 27.04.2011
 139. TQT 28.04.2011
  • admin 28.04.2011
 140. TQT 28.04.2011
  • admin 28.04.2011
 141. thanh 28.04.2011
  • Thanhthuy 29.04.2011
 142. bao 29.04.2011
  • admin 29.04.2011
   • bao 02.05.2011
    • admin 03.05.2011
 143. ngoc 30.04.2011
  • admin 01.05.2011
 144. Bình 10.05.2011
  • admin 10.05.2011
 145. Hùng 11.05.2011
  • admin 12.05.2011
 146. Tâm 11.05.2011
  • admin 12.05.2011
 147. Nguyễn Tuyết Mai 11.05.2011
  • admin 12.05.2011
 148. nguyen thuc linh nga 14.05.2011
  • admin 14.05.2011
 149. Bin 15.05.2011
  • admin 17.05.2011
 150. ngoc' 20.05.2011
 151. Nhung 27.05.2011
  • admin 27.05.2011
 152. thuan 30.05.2011
  • admin 30.05.2011
 153. thuan 30.05.2011
 154. D 06.06.2011
  • Le Khanh 06.06.2011
 155. Dung 06.06.2011
  • admin 07.06.2011
 156. Neopro 22.06.2011
  • admin 23.06.2011
 157. THUY 23.06.2011
  • admin 23.06.2011
 158. Nhung 11.07.2011
 159. lan lan 13.07.2011
 160. Trang 19.08.2011
  • admin 19.08.2011
 161. ngan 20.08.2011
 162. mai 28.08.2011
 163. lelan 30.08.2011
 164. Phuong 17.09.2011
  • Camnangbep.com 18.09.2011
 165. yenyen 29.09.2011
  • admin 29.09.2011
 166. nga 19.10.2011
  • admin 19.10.2011
 167. minh 19.10.2011
  • admin 19.10.2011
 168. yennhi 21.10.2011
  • admin 23.10.2011
 169. tuong vi 02.11.2011
  • admin 02.11.2011
 170. tuong vi 04.11.2011
  • admin 04.11.2011
   • Lê Đan 02.12.2011
 171. tuong vi 15.11.2011
  • admin 15.11.2011
 172. minh 16.11.2011
  • admin 19.11.2011
 173. mailan 16.11.2011
  • admin 19.11.2011
 174. mai huong 20.11.2011
  • admin 20.11.2011
 175. Lê Đan 02.12.2011
  • admin 02.12.2011
   • Lê Đan 03.12.2011
 176. Mai 04.12.2011
  • admin 06.12.2011
 177. admin 06.12.2011
 178. huongthanhchi 08.12.2011
  • admin 09.12.2011
  • huongthanhchi 14.12.2011
   • admin 15.12.2011
 179. bao tran 08.12.2011
  • admin 09.12.2011
 180. Ten 11.12.2011
  • admin 11.12.2011
 181. bao tran 11.12.2011
 182. admin 11.12.2011
 183. bao tran 13.12.2011
 184. my hang 13.12.2011
  • admin 14.12.2011
 185. thanh 14.12.2011
  • admin 15.12.2011
 186. Trang 31.12.2011
  • admin 02.01.2012
 187. thao 04.01.2012
  • admin 08.01.2012
 188. Quang 05.01.2012
  • admin 08.01.2012
 189. Vinh Loc 01.02.2012
  • admin 02.02.2012
 190. quỳnh trang 06.02.2012
  • admin 10.02.2012
 191. Dieu Huong 10.02.2012
  • admin 11.02.2012
 192. Tuấn 15.02.2012
  • admin 17.02.2012
 193. Mai 15.02.2012
  • admin 17.02.2012
 194. Linh 16.02.2012
  • admin 17.02.2012
 195. hồng 18.02.2012
  • admin 19.02.2012
 196. Tien 20.02.2012
 197. ngoc 24.02.2012
  • admin 25.02.2012
 198. Duong 25.02.2012
  • admin 26.02.2012
 199. xitin_2010 29.02.2012
  • admin 04.03.2012
 200. thu thuy 29.02.2012
  • admin 04.03.2012
 201. Dieu Huong 09.03.2012
  • admin 11.03.2012
 202. bi mT 30.03.2012
  • admin 02.04.2012
 203. thu nguyen 01.06.2012
  • admin 02.06.2012
 204. thu hang 13.06.2012
  • admin 15.06.2012
 205. Dang pan khoan 19.06.2012
  • admin 20.06.2012
 206. ruby 23.07.2012
  • admin 24.07.2012
 207. sa 02.08.2012
  • admin 04.08.2012
 208. phanson 30.08.2012
  • admin 30.08.2012
 209. bao minh 09.09.2012
  • admin 09.09.2012
 210. tudan 10.09.2012
  • admin 11.09.2012
 211. Lazit 12.09.2012
  • admin 12.09.2012
 212. john 05.10.2012
  • admin 05.10.2012
 213. li 14.10.2012
  • admin 15.10.2012
   • li 15.10.2012
    • admin 15.10.2012
 214. tin 16.10.2012
  • admin 24.10.2012
 215. john 23.10.2012
  • admin 24.10.2012
 216. niceday 08.11.2012
  • admin 08.11.2012
 217. hoang anh 16.11.2012
  • admin 30.11.2012
 218. gấu 25.11.2012
  • admin 30.11.2012
 219. giau 26.11.2012
  • admin 30.11.2012
 220. dautay_25 05.01.2013
  • hien 17.01.2013
   • admin 19.01.2013
  • admin 19.01.2013
 221. trang 18.02.2013
  • admin 19.02.2013
 222. linh 20.02.2013
  • admin 23.02.2013
 223. dung 23.02.2013
  • admin 23.02.2013
 224. Doan 06.04.2013
  • admin 12.04.2013
 225. hientqg 03.05.2013
  • admin 10.05.2013
 226. ko cần tên 10.05.2013
  • admin 10.05.2013
   • ko cần tên 11.05.2013
    • admin 13.05.2013
 227. cao 23.05.2013
  • admin 23.05.2013
 228. huong 26.06.2013
  • admin 26.06.2013
 229. xuxu Dungkhoc 27.10.2013
  • admin 27.10.2013
 230. huathihieu 30.10.2013
  • admin 30.10.2013
 231. mt 05.01.2014
  • admin 05.01.2014
 232. mt 06.01.2014
  • admin 06.01.2014
 233. chan dong 22.12.2014
 234. hoang ngoc 27.01.2015
 235. hoang ngoc 27.01.2015
 236. thuy nguyen 10.07.2015
  • admin 13.07.2015
 237. An 29.11.2015
  • admin 29.11.2015

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.