Home » Tủ thuốc » Chữa quai bị bằng rau sam
Cây rau sam – Mã xỉ hiện, mã xỉ thái, trường thọ thái…
Nó thường mọc hoang ven đường, bờ ruộng, sống nhiều năm. Có thể dùng toàn cây làm thuốc.

Bài thuốc:
Rau sam giã nát, đắp vào chỗ sưng đau.

 

Sức khoẻ và Đời sống
 

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình