Home » Khấn nôm » Văn khấn Lễ động thổ bằng âm hán

Duy ! Niên hiệu…., Tỉnh, huyện, xã, thôn…

Tín chủ : …

Kính cáo : …

Đương niên thái tuế, cập thổ địa, thổ công, thổ phủ, tư mệnh, môn gia hộ uý/ cấm kỵ đẳng thần/.

Cung duy :

Thần/ tương đắc an cư – sở cầu giai toại/ – ký định phương ngung, môn khai quảng đại.//

Hướng xuất nhập / chi hàm hanh // Kỳ lộc tài / chi ích lợi //

Nhân an, vật phụ / phúc lộc biền trăn, // trí đại càn khôn, / gia môn khang thái//

Đa linh / tứ mã cao xa, / Phú quý / vinh hoa vạn đại.//

Phục duy – Thượng hưởng.

http://Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình