Home » Khấn nôm » Văn khấn Cúng Mụ bằng âm Hán

Duy ! Niên hiệu……, Tỉnh, huyện, xã, thôn…

Tín chủ (Nguyễn văn X, Trần thị Y) phu thê, đồng gia

Kính cáo :

Nhân vị : Tư niên….nguyệt….nhật (Đọc ngày tháng năm sinh của con, lễ chẵn năm thì thay chữ “Tư niên” (năm nay) thành “khứ niên” (năm ngoái) sinh trưởng nam (hoặc thứ nữ, trưởng nữ, hoặc trọng nam(trai thứ hai), quý nam (trai thứ ba)….mênh jdanh vi (đặt tên cho con là)…

Tu nhân chu nguyệt (chẵn tháng) (hoặc chu niên: chẵn năm) (1)

Cẩn dị : trai bàn, bàn soạn thứ tu, hương đăng, phù tửu, quả phẩm chi nghi, cảm cung cáo vu (2)

Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chủ

Đệ nhị Thiên đế đại tiên chủ

Đệ tam Tiên mụ đại tiên chủ

Thập nhị bộ tiên nương

Tam thập lục cung chư vị tỵ nương Án hạ :

Phục vọng chư vị tôn linh giám cách :

Tích chi khang cát, Tỷ tiểu nhi : Thân cung cường tráng, mệnh vị bình yên.

Thực lại : Chư tiên bà phù trì chi đại huệ dã ! (3)

Cẩn cáo.

http://Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình