Home » Tin tức mới » Tuyển công chức dự bị thành phố Hải Phòng năm 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC DỰ BỊ THÀNH PHỐ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC DỰ BỊ NĂM 2009


I. Nhu cầu tuyển dụng

Stt

Tên cơ quan

tuyển dụng

Số lượng tuyển

Trình độ, chuyên ngành đào tạo

1.

Văn phòng UBND Thành phố

2

– 01 ĐH ngành Hành chính Lư­u trữ
– 01 ĐH ngành Xây dựng

2.

Sở Ngoại vụ

2

– 01 ThS ngành Quản trị kinh doanh
– 01 ĐH ngành Kế toán

3.

Sở Tư­ pháp

1

– 01 ĐH ngành Luật

4.

Sở Tài chính

10

– 02 ĐH ngành Tài chính Ngân hàng
– 02 ĐH ngành Kế toán
– 01 ĐH ngành Quản trị Tài chính Kế toán
– 01 ĐH ngành Quản trị doanh nghiệp
– 01 ĐH ngành Kinh tế vận tải biển
– 01 ĐH ngành Tài chính công
– 02 ĐH ngành Quản trị kinh doanh

5.

Sở Thông tin – Truyền thông

2

– 01 ĐH Báo chí và ĐH tiếng Anh
– 01 ĐH ngành Ngữ văn

6.

Sở Y tế

1

– 01 ĐH ngành Luật

7.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2

– 01 ĐH ngành máy trục
– 01 ĐH ngành Nhiệt

8.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

2

– 01 ĐH ngành Công nghệ thông tin
– 01 ĐH ngành Quản trị kinh doanh

9.

Sở Kế hoạch và Đầu t­ư

8

– 01 ĐH ngành Quản trị mạng
– 01 ĐH ngành Kinh tế và Quản lý đô thị
– 01 ĐH ngành Luật Kinh tế hoặc Luật Hành chính
– 01 ĐH ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ĐH ngành Công trình thủy và ĐH ngành Tiếng Anh.
– 01 ĐH ngành Quản trị kinh doanh
– 01 ĐH ngành Kinh tế Kế toán
– 01 ĐH ngành Kinh tế nông nghiệp.
– 01 ĐH ngành Kinh tế năng l­ượng.

10.

Sở Công Th­ương

8

– 01 ĐH ngành Cơ khí chế tạo máy
– 01 ĐH ngành Môi tr­ường
– 01 ĐH ngành Th­ương mại hoặc Ngoại thư­ơng
– 01 ĐH ngành Kế toán
– 01 ĐH ngành Quản trị kinh doanh
– 01 ĐH ngành Luật
– 01 ĐH ngành Điện Tự động Công nghiệp
– 01 văn th­ư kiêm thủ quỹ trình độ Trung học QL ngân sách có chứng chỉ nghiệp vụ công tác văn thư­, l­ưu trữ hoặc Trung học văn thư­, l­ưu trữ

11.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

– 01 ĐH ngành Cầu đ­ường
– 01 ĐH ngành Kinh tế xây dựng
– 01 ĐH ngành Trồng trọt
– 02 ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản

12.

Thanh tra Thành phố

2

– 01 ĐH ngành Xây dựng
– 01 ĐH ngành Kế toán-Tài chính

13.

Ban Quản lý Khu Kinh tế

3

– 01 ĐH ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp và ĐH ngành Quản trị doanh nghiệp;
– 01 ĐH ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
01 ĐH ngành Lư­u trữ và Quản trị văn phòng

14.

Chi cục Dân số và Kế hoạch hoá GĐ

1

01 ĐH ngành Quản lý hành chính

15.

Chi cục Quản lý thị trư­ờng

2

– 02 ĐH ngành Quản trị kinh doanh

16.

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2

– 01 ĐH ngành Khai thác thủy sản
– 01 ĐH ngành Máy tàu thủy

17.

Chi cục Kiểm lâm

1

– 01 Thạc sỹ ngành Lâm nghiệp

18.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão

5

– 03 ĐH Thủy lợi ngành Công trình;

– 01 ĐH ngành Kỹ thuật tài nguyên nước;

– 01 ĐH ngành Thủy văn và Tài nguyên nước.

19.

Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

3

– 01 Ths ngành Xây dựng
– 01 ĐH ngành Thủy sản
– 01 ĐH ngành Kinh tế nông nghiệp

20.

Chi cục Thú y

3

– 03 Bác sỹ thú y

21.

Quận Hồng Bàng

8

– 01 ĐH ngành Luật Kinh tế,
– 01 ĐH ngành Nông học,
– 01 ĐH ngành Văn hóa,
– 01 ĐH ngành Kế toán,
– 03 ĐH ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
– 01 TH ngành Kế toán

22.

Quận Ngô Quyền

18

– 01 ĐH ngành Công nghệ thông tin,
–  01 ĐH ngành Tiếng Anh và ĐH ngành S­ư phạm Tin,
– 01 ĐH ngành Kế toán doanh nghiệp,
– 01 ĐH ngành L­ưu trữ và Quản trị văn phòng,
– 01 ĐH ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp,
– 02 ĐH ngành Luật,
– 01 ĐH ngành Công tác xã hội,
– 01 ĐH ngành Cầu đư­ờng bộ,
– 01 ĐH ngành Kinh tế địa chính,
– 01 ĐH ngành Địa chính,
– 02 ĐH ngành Quản trị Tài chính-KT,
– 01 ĐH ngành Kinh tế xây dựng,
– 01 ĐH ngành Quản trị kinh doanh,
– 01 ĐH ngành Văn hóa Du lịch,
– 01 ĐH ngành Bảo đảm an toàn đ­ường thủy và ĐH ngành Xâydựng dân dụng và Công nghiệp
01 TH ngành Xâydựng dân dụng và Công nghiệp

23.

Quận Lê Chân

8

– 01 ĐH ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp,
– 01 ĐH ngành Quản lý Đất đai,
– 01 ĐH ngành Văn hóa Du lịch,
– 01 ĐH ngành Kế toán,
– 02 ĐH ngành Luật,
– 01 ĐH ngành Luật Kinh tế;
– 01 ĐH ngành Kinh tế vận tải biển

24.

Huyện An D­ương

5

– 03 ĐH ngành Kế toán
– 01 ĐH ngành Xây dựng
– 01 CĐ ngành Kế toán

25.

Quận Đồ Sơn

20

– 01 ĐH ngành Kỹ thuật Điện, điện tử,
– 01 ĐH ngành Hành chính học,
– 01 ĐH ngành Triết học;
– 01 ĐH ngành Kế toán
– 01 ĐH ngành Kinh tế xây dựng
– 01 ĐH ngành Kinh tế và Quản lý đô thị hoặc ngành Kinh tế đầu tư­ hoặc ngành Kế hoạch.
– 01 ĐH ngành Lâm nghiệp
– 01 ĐH ngành Quản trị Tài chính-Kế toán.
– 01 ĐH Luật Kinh doanh.
– 01 ĐH ngành Quản lý đất đai
– 01 ĐH ngành Công trình thủy
– 02 ĐH ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
– 01 ĐH ngành Kỹ thuật Xây dựng;
– 01 ĐH ngành Y
– 01 ĐH ngành Giáo dục thể chất
– 01 ĐH ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số Việt Nam;
– 01 ĐH ngành Sư phạm Âm nhạc
– 01 ĐH ngành Công nghệ Thông tin
– 01 TH D­ược trở lên

26.

Huyện Vĩnh Bảo

5

– 01 ĐH ngành Quản lý Kinh doanh
01 ĐH ngành Kế toán-Kiểm toán
– 01 ĐH ngành Thông tin học
– 01 ĐH ngành Xây dựng cảng đư­ờng thủy
– 01 CĐ ngành Kế toán

27.

Huyện Thủy
Nguyên

9

– 01 ĐH ngành tiếng Trung
– 01 ĐH ngành Tài chính-Kế toán
01 ĐH ngành Kỹ thuật công trình
– 01 ĐH ngành Quản trị kinh doanh
– 01 ĐH ngành Điện
01 ĐH ngành Xây dựng  Dân dụng và Công nghiệp
01 CĐ ngành Quản lý Đất đai
– 01 CĐ ngành Tài chính-Kế toán

– 01 TH ngành D­ược

28.

Huyện Kiến Thụy

3

– 01 ĐH ngành Quản trị Tài chính-Kế toán
– 01 CĐ ngành Công tác xã hội
– 01 TH ngành Dư­ợc

29.

Huyện An Lão

3

– 01 ĐH ngành Tin học
– 01 ĐH ngành Luật
– 01 ĐH Quản trị Tài chính-Kế toán

30.

Huyện Cát Hải

9

– 02 ĐH ngành Kế toán
– 01 ĐH ngành Luật Hành chính
– 01 ĐH ngành Môi tr­ường
– 01 ĐH ngành S­ư phạm Toán
– 01 ĐH ngành Anh văn
– 01 ĐH ngành Xây dựng
– 01 CĐ ngành Sử- Đoàn, đội
– 01 CĐ ngành Lao động xã hội

31

Huyện Bạch Long
Vỹ

4

– 01 ĐH ngành Công nghệ thông tin
– 01 ĐH ngành Xây dựng
– 01 TH ngành Văn thư­
– 01 TH ngành Kế toán

Tổng cộng

155

II. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

2. Phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

3. Tuổi đời từ đủ 18 đến 40 tuổi;

4. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ; quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

5. Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng;

6. Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch đăng ký dự tuyển, cụ thể:

– Có trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (theo bảng nhu cầu tuyển dụng ở trên).

– Có trình độ ngoại ngữ B đối với ngạch Chuyên viên, Chuyên viên (cao đẳng); trình độ A đối với ngạch Cán sự (01 trong 5 thứ tiếng thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác)

– Có trình độ tin học văn phòng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1.      Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

2.      Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu – có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của UBND cấp xã vào ảnh và xác được UBND xã nhận đầy đủ các nội dung theo yêu cầu)

3.      Bản sao giấy khai sinh;

4.  Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập, phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và các giấy tờ có liên quan khác (như giấy xác nhận con thương binh, con liệt sĩ, người dân tộcccc), không cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải ghi cam đoan trên bản sao là được sao từ bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

Đối với những người đủ điều kiện và đề nghị được xét tuyển, hồ sơ phải có bản cam kết công tác 5 năm trở lên tại cơ quan đăng ký dự tuyển.

5.  Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6.      Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

7.      Thẻ dự thi công chức có ký, dán ảnh và không đóng dấu vào ảnh.

IV. Hình thức Tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức dự bị phải thông qua thi tuyển, trừ các trường hợp sau được tuyển dụng thông qua xét tuyển:

– Những người có học vị tiến sỹ hoặc thạc sỹ, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; đăng ký tuyển dụng và cam kết công tác 5 năm trở lên ở các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng.

– Những người tình nguyện công tác từ 5 năm trở lên tại huyện Cát Hải, Bạch Long Vỹ

V. Các môn thi:

Kỳ thi tuyển công chức dự bị bao gồm 3 môn thi:

Đối với người tham gia thi tuyển ngạch Chuyên viên và Chuyên viên (cao đẳng):

1. Môn hành chính nhà nước: Thi viết, thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

2. Môn ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng quốc tế thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác) trình độ B : Thi viết, thời gian 90 phút và thi nói thời gian 15 phút.

3. Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

Đối với người tham gia thi tuyển ngạch Cán sự:

1. Môn hành chính nhà nước: Thi viết, thời gian 90 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

2. Môn ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng quốc tế thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác) trình độ A : Thi viết, thời gian 60 phút và thi nói thời gian 15 phút.

3. Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí thi

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 11/11/2009 đến hết ngày 20/11/2009.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức dự bị.

Lưu ý: Người có nhu cầu dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển đến nộp hồ sơ tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng, nếu không được tiếp nhận thì người có thẩm quyền của cơ quan đó ghi rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ và ký, đóng dấu vào đơn của người dự tuyển. Người có nhu cầu tham gia tuyển dụng có thể mang hồ sơ đó nộp về Sở Nội vụ để xem xét.

3. Lệ phí xét tuyển và thi tuyển: 200.000đ/người (bao gồm cả hướng dẫn ôn thi), nộp khi đi ôn thi. Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị Thành phố chỉ thu lệ phí đối với những người được thông báo đủ điều kiện xét tuyển hoặc thi tuyển.

4. Mẫu hồ sơ được bán tại Sở Nội vụ: 10.000đ/bộ hồ sơ

VII. Thời gian ôn thi, ngày thi và địa điểm thi:

1. Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị Thành phố tổ chức ôn tập trong 2 ngày 12 và 13/12/2009 tại Trường Chính trị Tô Hiệu.

2. Thời gian thi: dự kiến 2 ngày 19 và 20/12/2009, chính thức sẽ thông báo sau.

3. Địa điểm thi: Trường THPT Thăng Long, 201 Lạch Tray, Hải Phòng.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị, Sở Nội vụ, số điện thoại 031.3821154 hoặc 0313.747567 trong giờ làm việc.


Tài liệu
Mau thong bao cong khai tuyen dung tai don vi.doc
Mau danh sach cong chuc tham gia thi tuyen CCDB.xls
Mau danh sach tham gia xet tuyen CCDB 2009.xls

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình