Home » Phong tục » NGÀY TỐT THÁNG 11 NĂM 2013-Phần 3

(tiếp theo) NGÀY DƯƠNG LỊCH: 25-11-2013

 Ngày Âm Lịch: 23-10-2013

 Ngày Ất Mùi – Tháng Quý Hợi – Năm Quý Tỵ

 Ngày Hoàng Đạo – Sao: Minh Đường

 Trực Thành :Tốt với xuất hành, giá thú, khai trương. Xấu với kiện cáo tranh chấp

 Nhị thập bát tú: Trương Xấu mọi việc – Hành:Thái Âm – Con vật:Hươu

 Tiết khí: Giữa:Lập Đông – Đại Tuyết

 GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

 Các giờ: Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),

 HƯỚNG XUẤT HÀNH

 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam

 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc

 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

 CÁC SAO TỐT               

 [Thiên Đức Hợp] Tốt mọi việc

 [Nguyệt Ân] Tốt mọi việc

 Thiên Hỷ (Trực Thành) Tốt mọi việc, nhất hôn thú

 Nguyệt Tài Tốt cầu tài, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

 Phúc Sinh Tốt mọi việc

 [Tam Hợp] Tốt mọi việc

 [Minh Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc

 Trực Tinh Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

 CÁC SAO XẤU

 Thổ Kỵ Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ

 Cô Thần Xấu với giá thú

 Dương Công Kỵ Xấu mọi việc

 Nguyệt Kỵ Xấu mọi việc

 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 25-11-2013

 Kỷ Sửu,Quý Sửu,Tân Mão,Tân Dậu,

tu-vi

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 26-11-2013

 Ngày Âm Lịch: 24-10-2013

 Ngày Bính Thân – Tháng Quý Hợi – Năm Quý Tỵ

 Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Hình

 Trực Thu :Thu hoạch tốt, kỵ khởi công, xuất hành an táng

 Nhị thập bát tú: Dực Xấu mọi việc – Hành:Hỏa – Con vật:Rắn

 Tiết khí: Giữa:Lập Đông – Đại Tuyết

 GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

 Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

 HƯỚNG XUẤT HÀNH

 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông

 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc

 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

 CÁC SAO TỐT

 Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương

 Đại hồng sa Tốt mọi việc

 CÁC SAO XẤU

 [Thiên Cương] Xấu mọi việc

 [Kiếp sát] Kỵ xuất hành, giá thú, an táng xây dựng

 Địa Phá Kỵ xây dựng

 [Thủ tử ] Xấu mọi việc trừ săn bắn

 Nguyệt Hỏa Độc Hỏa Xấu lợp nhà, làm bếp

 Bang Tiêu họa hãm Xấu mọi việc

 Thổ cấm Kỵ XD, an táng

 Không Phòng Kỵ giá thú

 Xích Khẩu Kỵ giá thú, giao dịch, yến tiệc

 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 26-11-2013

 Giáp Dần,Nhâm Dần,Nhâm Thân,Nhâm Tuất,Nhâm Thìn,

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 27-11-2013

 Ngày Âm Lịch: 25-10-2013

 Ngày Đinh Dậu – Tháng Quý Hợi – Năm Quý Tỵ

 Ngày Hắc Đạo – Sao: Chu Tước

 Trực Khai :Tốt mọi việc trừ động thổ an táng

 Nhị thập bát tú: Chẩn Tốt mọi việc – Hành:Thủy – Con vật:Giun

 Tiết khí: Giữa:Lập Đông – Đại Tuyết

 GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

 Các giờ: Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),

 HƯỚNG XUẤT HÀNH

 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông

 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc

 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

 CÁC SAO TỐT

 Thiên Phúc Tốt mọi việc

 Sinh Khí (Trực khai) Tốt mọi việc, làm nhà, động thổ, trồng cây

 Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự

 Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương

 CÁC SAO XẤU

 Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ giá thú nhập trạch

 Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương

 [Sát Chủ] Xấu mọi việc

 Lỗ Ban sát Kỵ khởi tạo

 Không Phòng Kỵ giá thú

 Tiểu Không Vong Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật

 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 27-11-2013

 Ất Mão,Quý Mão,Quý Dậu,Quý Tỵ,Quý Hợi,

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 28-11-2013

 Ngày Âm Lịch: 26-10-2013

 Ngày Mậu Tuất – Tháng Quý Hợi – Năm Quý Tỵ

 Ngày Hoàng Đạo – Sao: Kim Quỹ

 Trực Bế :Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh

 Nhị thập bát tú: – Hành: – Con vật:

 Tiết khí: Giữa:Lập Đông – Đại Tuyết

 GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

 Các giờ: Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),

 HƯỚNG XUẤT HÀNH

 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Bắc

 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam

 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

 CÁC SAO TỐT

 Thiền Tài (Trùng Kim Quỹ hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc,, khai trường

 Cát Khánh Tốt mọi việc

 Ích hậu Tốt mọi việc, nhất giá thú

 Đại hồng sa Tốt mọi việc

 Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

 CÁC SAO XẤU

 Hoang Vu Xấu mọi việc

 Nguyệt Hư nguyệt sát Xấu giá thú, mở cửa, mở hàng

 Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng

 Tứ thời cô quả Kỵ giá thú

 Quỷ Khốc Xấu với tế tự, mai táng

 Ly Sào Xấu giá thú, xuất hành, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ

 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 28-11-2013

 Canh Thìn,Bính Thìn,

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 29-11-2013

 Ngày Âm Lịch: 27-10-2013

 Ngày Kỷ Hợi – Tháng Quý Hợi – Năm Quý Tỵ

 Ngày Hoàng Đạo – Sao: Kim Đường

 Trực Kiến :Tốt với xuất hành, giá thú nhưng xấu với động thổ

 Nhị thập bát tú: Cang Xấu mọi việc – Hành:Kim – Con vật:Rồng

 Tiết khí: Giữa:Lập Đông – Đại Tuyết

 GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

 Các giờ: Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),

 HƯỚNG XUẤT HÀNH

 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Nam

 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam

 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

 CÁC SAO TỐT

 [Nguyệt Đức Hợp] Tốt mọi việc, kỵ tố tụng

 Địa Tài (Trùng bảo quang hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

 Tục thế Tốt mọi việc nhất giá thú

 Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương

 [Kim Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc

 CÁC SAO XẤU

 Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ

 Thiên Ôn Kỵ XD

 Hỏa Tai Xấu làm nhà, lợp nhà

 Lục bất thành Xấu với xây dựng

 Thần Cách Kỵ tế tự

 Ngũ Quỷ Kỵ xuất hành

 Cửu Không Kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương

 Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa

 Nguyệt Hình Xấu mọi việc

 Tam nương Xấu mọi việc

 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 29-11-2013

 Tân Tỵ,Đinh Tỵ,

 NGÀY DƯƠNG LỊCH: 30-11-2013

 Ngày Âm Lịch: 28-10-2013

 Ngày Canh Tý – Tháng Quý Hợi – Năm Quý Tỵ

 Ngày Hắc Đạo – Sao: Bạch Hổ

 Trực Trừ :Tốt nói chung

 Nhị thập bát tú: Đê Xấu mọi việc – Hành:Thổ – Con vật:Lạc

 Tiết khí: Giữa:Lập Đông – Đại Tuyết

 GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

 Các giờ: Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),

 HƯỚNG XUẤT HÀNH

 Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam

 Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam

 Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

 CÁC SAO TỐT

 [Thiên Đức] Tốt mọi việc

 Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường

 Thiên Mã Tốt xuất hành, giao dịch, tài lộc

 U Vi tinh Tốt mọi việc

 Yếu yên Tốt mọi việc, nhất giá thú

 CÁC SAO XẤU

 Bạch Hổ Kỵ mai táng

 Nguyệt Kiến Kỵ động thổ

 Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo

 Thiên địa chính chuyển Kỵ động thổ

 CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 30-11-2013

 Nhâm Ngọ,Bính Ngọ,Giáp Thân,Giáp Dần,

Tiệp Nguyễn (Tổng hợp)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình