Đơn xin thành lập trường mầm non tư thục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o…….

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Kính gửi:- UBND quận (huyện)…………………………………….

– Phòng Giáo dục quận

Tên tôi là:

Năm sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Trình độ học vấn:

Tôi làm đơn này kính đề nghị với Quý cơ quan một việc sau:

Hiện nay tôi có 01 khu nhà tại địa chỉ ……………………………

Căn cứvào nghị quyết TW 2 khoá III về công tác xã hội hoá Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/04/2008.

Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo quyết định số 41/2008/QĐ/BGD – ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển Giáo dục Mầm non của quận Cầu Giấy và Phường ……………Căn cứ vào vị trí địa điểm và năng lực của bản thân;

Để góp phần chăm sóc giáo dục các cháu Mầm non, hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1, đóng góp một phần vào công tác xã hội hoá giáo dục của địa phương, Tôi xin phép được thành lập: Trường mầm non Tư thục ………………

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiệu trưởng:

Trình độ:

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, Phòng Giáo dục quận xem xét, ra quyết định thành lập trường và công nhận Ông (bà)………………………………. là Hiệu trưởng nhà trường, nhằm đáp ứngnhu cầu được chăm sóc và học tập của các cháu mầm non trong khu vực.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngàythángnăm 2008

Người làm đơn

Chủ trường (Hiệu trưởng)

Thuviengiadinh.com (Sưu tầm)

12 total views, 6 views today

5 Responses to “Đơn xin thành lập trường mầm non tư thục”
  1. Lê Việt Hùng 28.01.2010
    • admin 28.01.2010
  2. KIM THOA 20.03.2010

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.