Home » Hỏi đáp » Các hãng taxi tại Hải Phòng và số điện thoại liên lạc
STTTên hãngSố điện thoại liên lạc
01Taxi Trung Kiên3262626 – 3552552 – 3586586
02Xe du lịch Linh Trang3510510 – 3757757 – 3979797
03Taxi Kim Liên3565565 – 3686868
04Taxi Long Bảo3576576
05Taxi Thống Nhất3591591
06Taxi Đất Cảng3736736
07Taxi Thế Kỷ Mới3636363
08Taxi Hoa Phượng3641641
09Taxi Tân Việt3646646
10Taxi Thủy Nguyên3673673
11Taxi My Sơn3675675
12Taxi Kim Liên3686868
13Taxi Thành Hưng3725725
14Taxi Hữu nghị3727272
15Taxi Đất Cảng3736736
16Taxi Hải Phòng3737373 – 3838383
17Taxi 843747474 – 3848484 – 3858585
18Taxi Thanh Thúy3757575
19Taxi Hùng Anh3767676
20Taxi Vũ Gia3778778
21Taxi “Gọi là có”3785785
22Xe du lịch Thiên Quý3821616
23Taxi Việt Phương3828282
24Taxi Mai Linh3833833 – 3833666
25Taxi Đồ Sơn3864864
26Taxi Nam Phát3868686
27Taxi Nam Sao3978978
28Taxi tải 523525252
29Taxi tải Đất Cảng3567567
30Taxi tải Bình Dân3777888
31Taxi tải 8453845845
Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Các hãng taxi tại Hải Phòng và số điện thoại liên lạc”

  1. huluobo 19.06.2011

    Taxi Vũ Gia “Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hướng tới của chúng tôi”??!Thế mà hôm nay công ty taxi VŨ Gia làm tui tức không ăn nỗi cơm nữa.Đi sai đường là lỗi của lái xe vậy mà lại bắt khách hàng phải chịu tiền,Phải chăng đây là chiêu làm hài lòng khách hàng???và cứ đi sai đường thì đổ tại lái xe thế thì lái xe nào mà chẳng mới chẳng chưa biết đường.Liệu chăng đây chính là chiêu móc túi khách hàng???Thiết ngĩ taxi là phương tiện đi lại hiệu quả và văn minh trên đường nhưng nếu cứ xảy ra hiện tượng trên thì có lẽ taxi trở thành “tai họa” của sự văn minh.

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống