Home » Hỏi đáp » Các hãng taxi tại Hải Phòng và số điện thoại liên lạc
STT Tên hãng Số điện thoại liên lạc
01 Taxi Trung Kiên 3262626 – 3552552 – 3586586
02 Xe du lịch Linh Trang 3510510 – 3757757 – 3979797
03 Taxi Kim Liên 3565565 – 3686868
04 Taxi Long Bảo 3576576
05 Taxi Thống Nhất 3591591
06 Taxi Đất Cảng 3736736
07 Taxi Thế Kỷ Mới 3636363
08 Taxi Hoa Phượng 3641641
09 Taxi Tân Việt 3646646
10 Taxi Thủy Nguyên 3673673
11 Taxi My Sơn 3675675
12 Taxi Kim Liên 3686868
13 Taxi Thành Hưng 3725725
14 Taxi Hữu nghị 3727272
15 Taxi Đất Cảng 3736736
16 Taxi Hải Phòng 3737373 – 3838383
17 Taxi 84 3747474 – 3848484 – 3858585
18 Taxi Thanh Thúy 3757575
19 Taxi Hùng Anh 3767676
20 Taxi Vũ Gia 3778778
21 Taxi “Gọi là có” 3785785
22 Xe du lịch Thiên Quý 3821616
23 Taxi Việt Phương 3828282
24 Taxi Mai Linh 3833833 – 3833666
25 Taxi Đồ Sơn 3864864
26 Taxi Nam Phát 3868686
27 Taxi Nam Sao 3978978
28 Taxi tải 52 3525252
29 Taxi tải Đất Cảng 3567567
30 Taxi tải Bình Dân 3777888
31 Taxi tải 845 3845845
Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Các hãng taxi tại Hải Phòng và số điện thoại liên lạc”

  1. huluobo 19.06.2011

    Taxi Vũ Gia “Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hướng tới của chúng tôi”??!Thế mà hôm nay công ty taxi VŨ Gia làm tui tức không ăn nỗi cơm nữa.Đi sai đường là lỗi của lái xe vậy mà lại bắt khách hàng phải chịu tiền,Phải chăng đây là chiêu làm hài lòng khách hàng???và cứ đi sai đường thì đổ tại lái xe thế thì lái xe nào mà chẳng mới chẳng chưa biết đường.Liệu chăng đây chính là chiêu móc túi khách hàng???Thiết ngĩ taxi là phương tiện đi lại hiệu quả và văn minh trên đường nhưng nếu cứ xảy ra hiện tượng trên thì có lẽ taxi trở thành “tai họa” của sự văn minh.

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình