Home » Hỏi đáp » Các hãng Taxi tại Hạ Long và số điện thoại liên lạc

Taxi Hạ Long: 033.626262 – 033.625625 – 033.838383
Taxi Hon Gai: 033.848484 –  033.848466
Taxi Mai Linh: 033.628628 – 033.843843
Taxi Thành Hưng: 033.659659
Taxi Thịnh Hưng: 033.616161
Taxi Sao Mai: 033.822822
Taxi Đông Bắc: 033.828282
Taxi Vạn Lộc: 033.646646
Taxi Minh Anh: 033.85858 – 033.828828
Taxi Quảng Ninh: 033.656656
Taxi Bãi Cháy: 033.646464
Taxi Đại Lợi: 033.640640
Taxi Hoa Anh Đào: 033.656565

Giá taxi tại Hạ Long mỗi hãng khác nhau, mức trung bình là:
14.000VND/2km đầu
1.200VND/200m tiếp theo

Hanoiairporttransfer

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình