Home » Xử thế » CA DAO VỀ ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

(Thuviengiadinh.com) 1. Ai ơi chớ nghĩ mình hèn

Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

 

2. Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười

 

3. Ai ơi chớ vội cười nhau

Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành

 

4. Ai ơi đã quyết thì hành

Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây

 

5. Bạn bè là nghĩa tương tri

Sao cho sau trước vẹn bề mới nên

giup do

 

6. Bạn nghèo thuở trước chớ quên

Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình

 

7. Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,

Con một nhà đứa trắng đứa đen,

Hễ ăn vóc học quen,

Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay

 

8. Cây xanh thời lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con

Mừng cây rồi lại mừng cành

Cây đức lắm chồi, người đức lắm con

Ba vuông sánh với bảy tròn

Ðời cha vinh hiển đời con sang giàu

 

9. Chim khôn chưa bắt đã bay

Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời

 

10. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

 

11. Chim khôn lót ổ, lựa chỗ nhiều cành

Gái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân

 

12. Chim khôn tránh lưới, tránh dò

Người khôn tránh chốn hồ đồ, xa hoa

 

13. Chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê

 

14. Con cá không ăn câu

Nghĩ rằng con cá dại

Xách câu về nhà

Nghĩ lại con cá khôn

 

15. Con quốc khắc khoải mùa hè

Làm thân con gái phải nghe lời chồng

Sách cho chữ rằng: phu xướng phụ tòng

Làm thân con gái lấy chồng xuất gia

Lấy em về thờ mẹ kính cha

Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan

 

16. Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

17. Phượng hoàng ở chốn cheo leo

Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà

Bao giờ gió thuận mưa hòa

Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

 

18. Tiền trao cháo múc

Không tiền cháo trút trở ra

Tin nhau buôn bán cùng nhau

Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời

Thay gì lừa đảo kiếm lời

Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang

Theo chi những thói gian tham

Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau

Của phi nghĩa có giàu đâu

Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

 

19. Trời sinh ra đã làm người

Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi

Khi ăn thì phải lựa nồi

Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai

Cả vui chớ có vội cười

Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì

 

20. Ba trăng là mấy mươi hôm,

Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau

Chàng ơi đừng phụ khó tham giàu

Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng

 

21. Cái vòng danh lợi cong cong

Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào

 

22. Có cây mới có dây leo

Có cột có kèo, mới có đòn tay

 

23. Có chả anh tính phụ xôi

Có cam phụ quít, có người phụ ta

Có quán đình, phụ cây đa

Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn

Có mực thì anh phụ son

Có kẻ đẹp giòn tình phụ nhân duyên

Có bạc anh tính phụ tiền

Có nhân nghĩa mới, quên tình người xưa

 

24. Có chuôm, cá mới ở đià

Có em, anh mới sớm khuya chốn này

 

25. Có của thì có mẹ nàng

Có bạc có vàng thì có kẻ ưa

THẢO VÕ (TỔNG HỢP)

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình