1. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.  Chờ cập nhật

1a. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Chờ cập nhật

2. Điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.   Chờ cập nhật

3. Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh.

4. Điều lệ mẫu HTX Công nghiệp và Xây dựng.

5. Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải.

6. Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp.

7. Điều lệ mẫu HTX Thương mại.

8. Điều lệ mẫu HTX Thuỷ sản.

9. Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

9a. Điều lệ công ty cổ phần

10. Đơn xin ly hôn đồng thuận   Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

11. Đơn xin ly hôn đơn phương     Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

12. Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

13. Mẫu hồ sơ kết nạp Đảng  Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

13.1. Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức  Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

14. Mẫu giấy đi đường

15. Mẫu khai lý lịch

16. Mẫu đơn xin việc

17. Mẫu đơn xin chuyển công tác

18. Mẫu biên bản và nghị quyết đại hội công đoàn

19. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

20. Mẫu biên bản và nghị quyết đại hội Đảng

21. Mẫu điều hành đại hội Đoàn thanh niên

22. Mẫu văn bản các loại Đại hội đoàn thanh niên

23. Mẫu đơn xin việc vào doanh nghiệp nước ngoài

24. Tờ khai đề nghị tặng huy hiệu Đảng

25. Mẫu đơn xin thuê đất

26. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

27. Bản khai nhân khẩu

28. Giấy chuyển hộ khẩu

29. Hợp đồng thuê nhà ở

30. Mẫu hợp đồng ủy quyền

31. Hợp đồng mua bán nhà ở

32. Mẫu lập di chúc

33. Hợp đồng đại diện

34. Mẫu điều lệ cty cổ phần

35. Mẫu Quyết định kỷ luật đảng viên

36. Bộ luật Lao động đã sửa đổi và bổ sung

37. Mẫu hợp đồng độc quyền phân phối sản phẩm

38. Mẫu đơn xin cấp lại CMND  Chờ 5s rồi click SKIP ADS sẽ ra trang download

39. Bản kiểm điểm Đảng viên   Chờ 5s rồi click SKIP ADS sẽ ra trang download

40. Kịch bản điều hành Lễ kết nạp đảng viên mới  Chờ 5s rồi click SKIP ADS sẽ ra trang download

41. Tải mẫu tại đây : Mẫu phiếu đảng viên   >>>>> Chờ 5s góc trên bê phảiclick vào Skip để tải
25,224 total views, 234 views today