Home » Chùm thơ » TƯỞNG RẰNG BIỂN LẶNG TRỜI YÊN

co lai do

                                                         Ảnh internet

Tưởng rằng biển lặng trời yên,
Sao em tôi lại bỗng nhiên lật đò.
May còn chưa quá xa bờ,
Cây đa bến cũ vẫn chờ đợi em…

Nhìn trời, nắng mới xêm xêm,
Đã thôi hợp phận, lâu thêm đắng lòng.
Sắp rồi lạnh lẽo trời đông,
Hương thu đốt lửa khói vòng sang đâu…

Đã sang, đã trọng, đã giàu,
Đã nghiêng mệnh phụ qua cầu gió nâng.
Cái xui lẻn tới dần dần,
Bây giờ em lại nữ nhân lẻ bầy…

Mấy lần duyên mới khoác tay ,
Mấy lần tôi lại rượu say bật cười…
Thôi em, muôn sự đã rồi,
Thấp cơ, dư lệ cứ rơi hộ tình…

Luôn luôn tôi chỉ một mình,
Bây giờ em cũng dập dình sóng xô…
Muộn rồi, đó chỉ là mơ,
Câu thơ cũ đã quen bơ vơ buồn…

(18-11-2013)

Hồng Thanh Quang

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình