Home » Chùm thơ » MƠ CỎ

hoa co

Cụm nào hoa cỏ mờ xanh
Bỗng nhiên giữa giấc mơ anh hiện về.
Nhớ không em lỡ câu thề
Khi ta trước gió bờ đê hẹn hò…

Dâng như nước lũ xô bờ,
Nhấn ta chìm giữa ngẩn ngơ lụy tình…
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh, em mãi một mình đợi ai …

Sắc giời giờ cũng phôi phai,
Đông sang, hơi lạnh đã hoai vị trầu.
Anh còn trai tráng gì đâu,
Vẫn mê núm mộng như cau chớm mùa….

Bất ngờ khi ngỡ đời thua,
Giữa khuya thấy lại xa xưa mắt huyền.
Cách gì cắt đứt tiền duyên
Khi heo may thổi cứ hiền như em…

Hồng Thanh Quang
(17-1-2013)

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình