Home » Chùm thơ » BẠN TÔI

Người có nhiều bạn oách,
Bạn tôi bình thường thôi.
Nhưng khi tôi buồn nhất,
Bạn tôi ở bên tôi…

Và khi tôi đau đớn,
Dù đã giấu đủ đàng,
Bạn tôi vẫn hay biết,
Tới rủ tôi nhập tràng.

Khi tôi chìm tuyệt vọng,
Bạn tôi bày trò vui,
Và nhìn tôi nước mắt,
Bạn tôi cười, hết xui!

Ban tôi thích kín tiếng,
Không bao giờ khoe khoang,
Chỉ khi tôi vận hạn,
Mới hát lên rộn ràng…

ban toi-Thuviengiadinh.com

(15-11-2013)

Hồng Thanh Quang

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình