Home » Chùm thơ » Bài thơ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Phạm Vũ Lộc

dai tuong

“Tôi muốn là một của muôn người

Muôn người lần bước lệ tuôn rơi

Muôn người một nỗi đau lặng lẽ

Một nỗi đau chung một cuộc đời…” 

Địa cầu chấn động đã bao lần

Hiếu trung trí dũng, Võ mà Văn

Một tay thao lược hơn Pháp Mỹ

Muôn trượng tài hoa sánh Lý Trần

Cái thế võ công truyền quốc sử

Chí nhân văn đức cảm nhân tâm

Còn non, còn nước, còn dân tộc

Ghi tạc nghìn thu Đại tướng quân”.

Theo Dân trí

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình