Tham luận tại đại hội: Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Đảng bộ lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các tổ chức đoàn thể là Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh cơ quan. xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định  đồng thời phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thông qua việc ban hành các chủ trương để lãnh đạo các đoàn thể;  chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể đi vào thực chất,

Công đoàn Sở với gần 200 đoàn viên được hoạt đông,  thường xuyên chăm lo, động viên đoàn viên về vật chất và tinh thần với nhiều hình thức hoạt động phong phú; thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào, đóng góp đầy đủ các quỹ xã hội… Tổ chức công đoàn được công nhận các danh hiệu: Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Tổ chức trong sạch, vững mạnh; nhiều cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo, danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, khen thưởng bằng khen, giấy khen của các cơ quan, đoàn thể…Đảng bộ phân công một  đồng chỉ ủy viên Ban chấp hành phụ trách Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, một đồng chí ủy viên phụ trách Đoàn Thanh niên, trong từng thời điểm cụ thể, Đảng ủy lựa chọn những vấn đề cụ thể để có những chủ trương tập trung chỉ đạo:

Cùng với việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn thanh niên công sản HCM; Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Đảng ủy về công tác thanh niên, bổ sung  nhiệm vụ, giải pháp; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội  Đoàn thanh niên,  Chỉ đạo công tác nhân sự trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên,Đảng ủy chỉ đạo cụ thể công tác trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên đã quá tuổi, đảm bảo sự  tinh giản năng động hơn cho các hoạt động của Đoàn thanh niên. Đảm bảo Bí thư thanh niên phải là Đảng viên còn trẻ, trong tuổi Đoàn. Những chủ trương này của Đảng ủy đã góp phần tích cực định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể đồng thời rèn luyện năng lực, kỹ năng, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, vận động quần chúng trong các phong trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh phát động.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên hướng vào các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, tìm hiểu truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của Sở, tìm hiểu các Nghị quyết về KH&CN,…  nhiều đoàn viên được Trung ương đoàn, Thành đoàn tặng bằng khen, được nhận Cờ của Đoàn khối tặng đơn vị xuất sắc…

Hội Cựu chiến binh Sở có số lượng ít có 13 đ/c, nhiều đ/c là Đảng viên là cán bộ chủ chốt của Sở, hội luôn phát huy vai trò, bản chất anh bộ đội cụ Hồ trong công tác, trong đời sống; Không ngừng củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động; Nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Đoàn kết, gắn bó trên tinh thần đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh luôn sinh hoạt và tham gia đầy đủ các phong trào do cấp trên phát động … vì vậy sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đối với các  đoàn thể luôn được sâu sát, kịp thời, mọi chế độ chính sách, quyền lợi cho đoàn viên, hội viên được đảm bảo, tạo không khí làm việc dân chủ trong cơ quan, huy động được các tổ chức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Sở với các tổ chức đoàn thể , bảo đảm thực hiện qui chế dân chủ trong cơ quan.

Thời gian qua Đảng  bộ đã chỉ đạo Công đoàn – Đoàn thanh niên khắc phục những khó khăn, chủ yếu về nhân lực, đó là cán bộ trẻ chưa giàu kinh nghiệm, có lúc còn lúng túng, bỡ ngỡ, cán bộ kỹ thuật ở một số tổ phòng còn thiếu, trình độ ngoại ngữ phục vụ cho chuyên môn còn yếu.

Thấy rõ được những khó khăn trước mắt và lâu dài về chủ quan và khách quan, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố, của ngành, khắc phục, vượt qua những khó khăn, thách thức chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tư tưởng, làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng, công tác đời sống vật chất, tinh thần, công tác giữ gìn trật tự an ninh và mối quan hệ giữa địa phương sở tại và cơ quan Sở.

Kính thưa Đại hội, phương hướng Đảng bộ nhiệm kỳ tới  đảm bảo lãnh đạo,  chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh sao cho có tính khoa học và thuyết phục, cuối cùng đều nhất trí lấy sự tập trung trí tuệ, dân chủ, quyết tâm cao và đoàn kết đồng thuận để xác định rõ quan điểm, mục tiêu chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên. Hội Cựu chiến binh

Trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt đối với lớp trẻ, ngoài việc nghiêm túc, say mê với chuyên môn,  thường xuyên khơi dậy ý thức vượt khó, vượt khổ, ý thức trách nhiệm, trung thực trong chuyên môn, có ý thức cầu thị, ý thức vì lợi ích của nhân dân.

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giáo dục đạo đức, lối sống như Nghị quyết 33-NQ/TƯ về xây dựng vào phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với thời kỳ mới, công nghệ mới.

Trong tình hình mới, Đảng  bộ càng chú ý và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền giáo dục nhằm thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.  Công đoàn – Đoàn thanh niên phối kết hợp hài hòa phong trào văn thể, công tác nữ công, công tác từ thiện nhân đạo vv..Đồng thời chỉ đạo một số hoạt động nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn, đan xen các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, tham gia giải việt dã, tham gia bóng đá, cầu lông, tham gia chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh đã tạo được bầu không khí vừa sôi nổi, phấn khích, vừa thân thiện.

Cuối cùng, xin chúc  quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cám ơn.

Tham khảo tham luận của Sở KHCN HP

496 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.