Home » Tài liệu » Mẫu đơn xin học thêm hè

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

——————————

 

ĐƠN XIN HỌC THÊM HÈ

 

Kính gửi: BGH trường ……………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………..……………….

Là phụ huynh của em: …………………………………………….…..

Hiện là học sinh lớp:……Do thầy (cô): ………………………..chủ nhiệm.

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con – em tôi và nhu cầu nhằm nâng cao kết quả học tập; tiếp thu, củng cố và nâng cao kiến thức. Gia đình tôi viêt đơn này đề nghị nhà trường mở lớp dạy thêm, phụ đạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nhận thức cho con em mình.

Khi được tham gia học thêm tại nhà trường, gia đình tôi sẽ động viên kịp thời con em mình học tập, thực hiện tốt các nội quy, đóng góp đầy đủ theo quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, đôn đốc nhắc các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường.

                                                                                 …………., ngày ….. tháng ……. năm 20……

                                                                                                     Phụ huynh học sinh

mau don xin hoc he 

 

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình