Home » Tài liệu » Học phụ âm ghép (Bài 4)

Bài 4: Bài học với chữ Ph, ph

1. Phân tích: Chữ Ph, ph được ghép từ 2 chữ cái: p và h viết nối liền nhau.

2. Đọc: Ph, ph: Chữ phờ (âm phờ)

3. Tìm chữ trong từ, tiếng:

Yêu cầu trẻ tìm chữ Ph, ph trong các từ và các tiếng, khoanh tròn chữ Ph, ph mà trẻ tìm được ở ô bên trái. Nối từ có chữ Ph, ph với chữ Ph, ph ở ô bên phải.

Từ có chứa chữ Ph, ph Chữ Ph, ph
Đèn pha

Tô phở

Gia phả

Phương hướng

Bến Phà

Chính phủ

Phi thường

Ngựa phi

Hoa phù dung

Phe phái

Phường xã

Phương hướng

Chia phần

Son phấn

Phòng học

Ph

 

 

 

 

 

 

ph

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Luyện đọc với chữ Ph, ph (âm phờ)

Pho, phô, phơ, pha, phe, phê, phi, phu, phư

Pho, phó, phò, phỏ, phõ, phọ

Phơ, phớ, phờ, phở, phợ

Pha, phá, phà, phả, phạ

Phe, phé, phè, phẻ, phẽ, phẹ

Phi, phí, phì, phỉ, phĩ, phị

Phu, phú, phù, phủ, phũ, phụ

Phư, phứ, phừ, phử, phự

Phương hướng, phường xã, phòng học, phông màn, phi thường…

Với phần luyện đọc, ở đây có thể cho trẻ đánh vần các âm dễ: pho, phô, phơ.v.v.. còn các âm khó: phương hướng, phi thường.v.v.. thì người lớn chỉ từng từ, đọc và cho trẻ đọc theo.

Mục đích của bài luyện đọc là giúp trẻ nhận biết các chữ có chữ “ph”, phát âm chữ có âm “phờ”.

5. Tập viết:

Cho trẻ đồ chữ ph, theo mẫu chữ lớn. Vở đồ chữ theo mẫu chữ lớn hiện có bán tại các nhà sách của nhà xuất bản giáo dục, phụ huynh có thể tham khảo và mua cho bé luyện chữ.

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình