Home » Tài liệu » Học phụ âm ghép (Bài 3)

Bài 3: Bài học với chữ Th, th

1. Phân tích: Chữ Th, th được ghép từ 2 chữ cái: t và h viết nối liền nhau.

2. Đọc: Th, th: Chữ thờ (âm thờ)

3. Tìm chữ trong từ, tiếng:

Yêu cầu trẻ tìm chữ Th, th trong các từ và các tiếng, khoanh tròn chữ Th, th mà trẻ tìm được ở ô bên trái. Nối từ có chữ Th, th với chữ Th, th ở ô bên phải.

Từ có chứa chữ Th, th Chữ Th, th
Con Thỏ

Thầm thì

Thả cá

Hội thi

Cá Thu

Thật thà

Bài thơ

Hơi thở

Thư từ

Lá thư

Thứ tự

Th

 

 

 

 

th

 

 

 

 

 

 

4. Luyện đọc với chữ Th, th (âm thờ)

Tho, thô, thơ, tha, the, thê, thi, thu, thư

Tho, thó, thò, thỏ, thõ, thọ

Thơ, thớ ,thờ, thở, thợ

Tha, thá, thà, thả, thạ

The, thé, thè, thẻ, thẽ, thẹ

Thi, thí, thì, thỉ, thĩ, thị

Thu, thú, thù, thủ, thũ, thụ

Thư, thứ, thừ, thử, thự

Thì thầm, thơm tho, thật thà, thi thơ, the thé

Với phần luyện đọc, ở đây có thể cho trẻ đánh vần các âm dễ: tho, thô, thơ.v.v.. còn các âm khó: thì thầm, tật thà.v.v.. thì người lớn chỉ từng từ, đọc và cho trẻ đọc theo.

Mục đích của bài luyện đọc là giúp trẻ nhận biết các chữ có chữ “th”, phát âm chữ có âm “thờ”.

5. Tập viết:

Cho trẻ đồ chữ th, theo mẫu chữ lớn. Vở đồ chữ theo mẫu chữ lớn hiện có bán tại các nhà sách của nhà xuất bản giáo dục, phụ huynh có thể tham khảo và mua cho bé luyện chữ.

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình