Học ghép vần (Bài 1)

23:00

Bài 1: Vần xuôi – Chữ C (phụ âm cờ)
Phụ âm C + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền.

Phụ âm C và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
Ca: đọc – Cờ a ca -Ca
Cá: đọc – Cờ a ca – sắc cá – Cá
Cà: đọc – Cờ a ca – huyền cà – Cà
Cả: đọc – Cờ a ca – hỏi cả – Cả
Cạ: đọc – Cờ a ca – nặng cạ – Cạ
Phụ âm C và nguyên âm o kết hợp với các thanh
Co: đọc – Cờ o co – Co
Có: đọc – Cờ o co – sắc có – Có
Cò: đọc – Cờ o co – huyền cò – Cò
Cỏ: đọc – Cờ o co – hỏi cỏ – Cỏ
Cọ: đọc – Cờ o co – nặng cọ – Cọ
Phụ âm C và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
Cô: đọc – Cờ ô c ô – Cô
Cố: đọc – Cờ ô cô – sắc cố – Cố
Cồ: đọc – Cờ ô cô – huyền cồ – Cồ
Cổ: đọc – Cờ ô cô – hỏi cổ – Cổ
Cỗ: đọc – Cờ ô cô – ngã cỗ – Cỗ
Cộ: đọc – Cờ ô cô – nặng cộ – Cộ
Phụ âm C và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
Cơ: đọc – Cờ ơ cơ – Cơ
Cờ: đọc – Cờ ơ cơ – huyền cờ – Cờ
Cớ: đọc – Cờ ơ cơ – sắc cớ – Cớ
Cở: đọc – Cờ ơ cơ – hỏi cở – Cở
Cỡ: đọc – Cờ ơ cơ – ngã cỡ – Cỡ
Phụ âm C và nguyên âm u kết hợp với các thanh
Cu: đọc – Cờ u cu – Cu
Cú: đọc – Cờ u cu – sắc Cú – Cú
Cù: đọc – Cờ u cu – huyền cù – Cù
Củ: đọc – Cờ u cu – hỏi củ – Củ
Cũ: đọc – Cờ u cu – ngã cũ – Cũ
Cụ: đọc – Cờ u cu – nặng cụ – Cụ
Phụ âm C và nguyên âm ư kết hợp với các thanh
Cư: đọc – Cờ ư cư – Cư
Cứ: đọc – Cờ ư cư – sắc cứ – Cứ
Cừ: đọc – Cờ ư cư – huyền cừ – Cừ
Cử: đọc – Cờ ư cư – hỏi cử – Cử
Cữ: đọc – Cờ ư cư – ngã cữ – Cữ
Cự: đọc – Cờ ư cư – nặng cự – Cự
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm C
Co cô cơ ca cu cư cò cỗ cờ cá cũ cự
Cổ cò – cờ cũ – cô cả – cá cờ – có cỗ

  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)
Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
Kinh nghiệm chăm sóc gia đình

Liên hệ

Tư vấn tâm lý

Tư vấn phong thuỷ

Tư vấn bảo vệ môi trường

WordPress Login Protected by Clef