Home » Tài liệu » Giáo án môn Lịch sử lớp 11

Phần 1. Lịch sử thế giới cận đại

Chương I. Các nước châu á, châu phi và khu vực mĩ la tinh
(Thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX)

Bài 1. Nhật bản

>>>> Chi tiết chọn bộ giáo án Download tại đây : Giáo án môn Lịch sử lớp 11

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được
– Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868 (trước cải cách Minh Trị)
– Nội dung cơ bản của cuộc cải cách Minh Trị và ý nghĩa lịch sử của nó
– Những biểu hiện chính của giai đoạn Nhật Bản tiến lên giai đoạn đế quốc
2. Tư tưởng – tình cảm:
– Giúp học sinh thấy, cải cách Minh Trị năm 1868 có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản đưa Nhật Bản đi theo con đường của các nước phương Tây, giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa.
– Những hạn chế trong chính sách đối nội, ngoại của Nhật Bản trong giai đoạn đế quốc.
3. Kỹ năng:
– Rèn luyện kỹ năng phân tích hoàn cảnh lịch sử, và  khả năng tư duy liên hệ thực tế
– Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh
II. Thiết bị và tư liệu dạy học:
1. Tranh ảnh: Minh Trị, các hải cảng của Nhật Bản giữa thế kỷ XIX, bản đồ
2. Tư  liệu: Lịch sử thế giới hiện đại của Nguyễn Anh Thái – NXB Giáo dục
III. Tiến trình dạy và học
1. Kiểm tra sĩ số và ổn định lớp
2. Bài mới

>>>> Chi tiết chọn bộ giáo án Download tại đây : Giáo án môn Lịch sử lớp 11

Tài liệu sưu tầm của Trường PTTH Thanh Chương – Sở giáo dục & đào tạo Nghệ An

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình