Home » Tài liệu » Đề thi và đáp án môn toán tốt nghiệp PTTH năm 2010

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010

MÔN: TOÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm).

1)  TXĐ: D = R.

–         Sự biến thiên:

–         Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng (0;4)

–         Điểm cực đại (0;5). Điểm cực tiểu (4.-3).

–         BBT:

–         Đồ thị:

2)

Để phương trình * có 3 nghiệm  thực phân biệt thì đồ thì  phải cắt đồ thị (C)

tại 3 điểm phân biệt à

Câu 2 (3,0 điểm).

1) Đk: x > 0

Đặt à 2t2 – 7t + 3 = 0

à

2) Ta có:

3)  Ta có:

Câu 3 (1,0 điểm).

Ta có:

Mà:

Xét tam giác vuông SAO, ta có:

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)

1. Theo chương trình Chuẩn

Câu 4.a (2,0 điểm).

1)   Mặt phẳng cần lập có phương trình:

2) Cách 1. Gọi điểm I(a; b; c) là điểm cần tìm, ta có:

Vậy:

Cách 2. Ta dễ thấy phương trình mặt phẳng trung trực của:

+ OA

+ OB

+ OC

Câu 5.a (1,0 điểm).

à Phần thực = -3 và phần ảo = 8

2. Theo chương trình Nâng cao

Câu 4.b (2,0 điểm).

1)

2) Gọi (P) là phương trình mặt phẳng cần lập

(P): 1(x – 0) + 2(y – 0) + 2(z – 0) = 0

à x + 2y + 2z = 0

Câu 5.b (1,0 điểm).

+ Phần thực: 26

+ Phần ảo: 7

………………….Hết…………………

Giáo viên:    Tổ Toán

Nguồn:  Học Mãi

One Response to “Đề thi và đáp án môn toán tốt nghiệp PTTH năm 2010”

  1. hix.tinh hinh nay thi DIA em veo. mat roi,chac chi duoc 5 thoi

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình