Home » Tài liệu » ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2 – TH PHÚ LỢI

Câu 1: Nối phép tính với số thích hợp  (1 điểm)

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

      125 + 472 =            327 – 250 =        

      527 + 52 =                 863 – 453 =

Câu 3: Tìm  x (1 điểm)

                  x : 3 = 9                                  4 x x= 16

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống (2 điểm)

     1dm = ………cm                                  1m = …………cm

     10cm = ………cm                                    1m =…………. dm

Câu 5: Chu vi của hình tam giác bên là: (1 điểm)

A.  85 mm              B.  86mm           C. 87mm              D.  88mm                                                                              

 Câu 6:  Có 15 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm? (1,5 điểm)

Câu 7: Bể nước thứ nhất chứa 615lnước. Bể nước thứ hai chứa nhiều hơn bể nước thứ nhất 100l nước. Hỏi bể thứ hai chưa bao nhiêu lít nước? (1,5)

Nguồn :Tuyensinh247
Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình