Home » Tài liệu » Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014

I. Phần trắc nghiệm:

    Hãy khoành tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

1. Số liền trước của số 525 là:

          a.    524                       b.   526

2. Kết quả của phép cộng: 372 + 225 và phép trừ: 82 – 24

          * Kết quả của phép cộng:    a.  597           b.  596             c. 595      

* Kết quả của phép trừ:       a.   59            b.  57               c. 58

3. Kết quả của phép nhân:  4 x 7 là:

          a. 26             b. 27               c. 28

4. Kết quả của phép chia:  45 : 9 là:

a. 3               b. 5                 c. 4

5. Kết quả đổi đơn vị đo sau. 1km = …….m

          a. 800 m       b. 900m         c. 1000m

6.Chuvi hình tam giác biết độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó đều bằng 6 cm:                              

a. 16cm    ;    b. 17cm    ;    c. 18 cm  

II. Phần tự luận.

 1. a. Đặt tính rồi tính:

      632 + 425                     451+ 46                 772 – 430              386 – 35

     b. Tìm X:

      X : 5 = 4                                 3  x   X = 18 

2. Giải bài toán sau: 

a. Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 102 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây?

b. Lớp em có 21 bạn, xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn? 

Nguồn : tuyensinh247
Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình