Home » Tài liệu » Đề kiểm tra cuối kỳ I môn toán lớp 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN LỚP 3
GIÁO VIÊN RA ĐỀ: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

(Tham khảo)


Bài 1/ Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )


233 x 4               98 x 7             412 x 2                 77 x 4
456 : 4                583: 3             153 : 9                  605 : 6


Bài 2/ Tính giá trị của biểu thức: ( 2điểm )


305 + 52 + 3                                  265 + 42 x 3
98 + 125 : 5                                   81 : 9 x 7

Bài 3/ ( 2điểm )


Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ trống:

5m 4 dm …………53dm                       9m7cm……………970 cm

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

1/ 3 giờ…………phút.                          1kg……..g.

Bài 4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó. ( 3 điểm )

Bài 5/ Chọn câu trả lời đúng.

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

– 4 hình

– 5 hình

– 6 hình

Tham khảo từ Violet

One Response to “Đề kiểm tra cuối kỳ I môn toán lớp 3”

  1. hang 18.12.2014

    bai cua chi co rat nhieu cau kho nhung bon tre chua duoc lam bai kho dau

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống