Home » Tài liệu » Đề kiểm tra cuối kỳ I môn toán lớp 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN LỚP 3
GIÁO VIÊN RA ĐỀ: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

(Tham khảo)


Bài 1/ Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )


233 x 4               98 x 7             412 x 2                 77 x 4
456 : 4                583: 3             153 : 9                  605 : 6


Bài 2/ Tính giá trị của biểu thức: ( 2điểm )


305 + 52 + 3                                  265 + 42 x 3
98 + 125 : 5                                   81 : 9 x 7

Bài 3/ ( 2điểm )


Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ trống:

5m 4 dm …………53dm                       9m7cm……………970 cm

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

1/ 3 giờ…………phút.                          1kg……..g.

Bài 4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó. ( 3 điểm )

Bài 5/ Chọn câu trả lời đúng.

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

– 4 hình

– 5 hình

– 6 hình

Tham khảo từ Violet

One Response to “Đề kiểm tra cuối kỳ I môn toán lớp 3”

  1. hang 18.12.2014

    bai cua chi co rat nhieu cau kho nhung bon tre chua duoc lam bai kho dau

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình