Home » Tài liệu » Đáp án môn Toán thi đại học năm 2010

Đáp án môn Toán thi đại học năm 2010 :

Tải đáp án tại đây : Đáp án môn toán khối A 2010


Về cơ bản, đề năm nay cũng tương đương mọi năm. Mức điểm trung bình sẽ tương đối nhiều, nhưng điểm giỏi, đặc biệt là điểm tuyệt đối sẽ không nhiều như năm ngoái do đề có sự phân loại học sinh khá và giỏi rất rõ ràng.


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình