Home » Tài liệu » Chương trình dạy chữ trước khi trẻ vào lớp một (Bài 8)

Bài 8: Nhóm chữ a, ă, â


1. Chữ A, a

Đọc: chữ a (âm a), cho trẻ nhận mặt chữ A (in hoa) và chữ a (viết thường)

Viết:

– a (viết thường, cho trẻ viết theo mẫu chữ thường, vì chữ trong bài này là chữ in thường)

Cho trẻ đồ chữ a theo mẫu chữ lớn.

Tìm chữ: sau khi trẻ đọc và đồ chữ a, cho trẻ xem một số hình ảnh có từ chứa chữ a:

Tranh cái cái ca (từ cái ca ), trẻ tìm chữ a trong tiếng cái, ca (cung cấp cho trẻ càng nhiều từ, tiếng có chữ a và kèm hình ảnh càng củng cố biểu tượng về chữ a cho trẻ)

Cho trẻ chỉ chữ a trong từ có chứa chữ a, đọc từ có chứ chữ a cho trẻ đọc theo (ví dụ: đọc và chỉ từng tiếng trong từ cái ca, trẻ chỉ theo và đọc theo theo.

2. Chữ Ă, ă:

Đọc: chữ ă (âm á), cho trẻ nhận mặt chữ Ă (in hoa) và chữ ă (viết thường)

Viết :

– ă (viết thường, cho trẻ viết theo mẫu chữ thường, vì chữ trong bài này là chữ in thường)

Cho trẻ đồ chữ ă theo mẫu chữ lớn.

Tìm chữ: Sau khi trẻ đọc và đồ chữ ă, cho trẻ xem một số hình ảnh có từ, tiếng chứa chữ ă: tranh khăn tay  (từ khăn tay), trẻ tìm chữ ă trong tiếng khăn.

Cho trẻ chỉ và đọc chữ ă có trong các từ trong tranh. Người lớn chỉ từng chữ và đọc cho trẻ đọc theo.

3. Chữ Â, â:

Đọc: chữ â (âm ớ), cho trẻ nhận mặt chữ Â (in hoa) và chữ â (in thường)

Viết:

– â (viết thường)

Cho trẻ đồ chữ â theo mẫu chữ lớn.

Tìm chữ: sau khi trẻ đọc và đồ chữ â, cho trẻ xem một số hình ảnh có từ chứa chữ â:

Tranh bàn chân (từ bàn chân), trẻ tìm chữ â trong tiếng chân (cung cấp cho trẻ càng nhiều từ, tiếng có chữ â và kèm hình ảnh càng củng cố biểu tượng về chữ â cho trẻ)

Cho trẻ chỉ chữ â trong từ có chứa chữ â, đọc từ có chứ chữ â cho trẻ đọc theo (ví dụ: đọc và chỉ từng tiếng trong từ bàn chân, trẻ chỉ theo và đọc theo.

* Luyện tập:

– Trò chơi:

Tìm chữ trong từ, tiếng:

Bé tô màu (hoặc gạch dưới) chữ a, ă, â mà bé vừa học bên ô bên trái.

Sau khi gạch dưới các chữ a, ă, â vừa học. Bé  đọc tên các chữ cái và nối từ có chữ cái với ô bên phải tương ứng:

Ví dụ: từ cái rá: có chữ a trong tiếng: rá, nối từ cái rá với ô chữ a.

Từ có chứa chữ a, ă, â Chữ cái: a, ă, â
Cái rá

Khăn tay

Bóng mây

Cá rô

nằm ngủ

mâm xôi

lá xanh

thằn lằn

mận đỏ

Chữ a

A, a

Chữ ă

Ă, ă

Chữ â

Â, â

– Kể chuyện:

Người lớn đọc cho bé nghe một đoạn truyện, yêu cầu bé tìm những từ có chứa chữ a, ă, â (có thể cùng tìm với trẻ và đọc to những từ đó cho trẻ nghe và đọc lại)

* Chú ý: thời gian trẻ tập đồ khoảng 30 phút, tối đa 45 phút. Không nên bắt ép trẻ nhiều mà chú trọng cách cầm bút và chú ý tư thế ngồi cho trẻ.

Sau khi trẻ đã thuộc mặt chữ và đồ chữ tốt rồi, chúng ta có thể cho trẻ nhận ra chữ trong một đoạn văn ngắn.

Ví dụ: mẹ cùng bé đọc một đoạn truyện ngắn, sau đó mẹ và bé cùng chơi trò chơi: chữ nào bé biết: bé lấy bút chì gạch dưới những từ có chữ bé biết và đọc to chữ đó. Mẹ cũng có thể đọc lại từ đó cho bé nghe và yêu cầu bé lập lại.

Cùng đọc truyện như vậy sẽ giúp trẻ dần nhớ mặt chữ và luyện đọc.

Trong quá trình đọc cần chú ý đến giọng điệu để trẻ bắt chước theo.

Theo Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình