Home » Tài liệu » Chuẩn kiến thức môn công nghệ

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG CTGDPT

Dowload tài liệu về tịa đây : Chuẩn kiến thức môn công nghệ

1.Khái niệm:
-Chuẩn
Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng làm thước đo đánh giá hoạt động công việc, sản phẩm của lỉnh vực nào đó.
-Chuẩn KTKN của chương trình GDPT
-Chuẩn KTKN môn học
-Chuẩn KTKN cấp học
2.Đặc điểm chuẩn KTKN của chương trình GDPT:
Các mức độ về chuẩn KTKN
3.1. Mức độ về chuẩn KTKN trong CT GDPT
-Về kiến thức:
-Về kỹ năng:
-Về thái độ:
-Lưu ý: Có chủ đề có đủ 3 mục tiêu, hoặc chỉ 2, có thể là 1 mục tiêu.
3.2. Một số mức độ nhận thức sử dụng trong chuẩn KTKN:
-Nhận biết (biết)
-Thông hiểu (hiểu)
-Vận dụng
-Phân tích
-Tổng hợp
-Đánh giá
…..
Dowload tài liệu về tịa đây : Chuẩn kiến thức môn công nghệ
(Tài liệu sưu tầm)

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình