Home » Tài liệu » Các web học tiếng anh cho người lớn và trẻ em

1. Giáo trình học tiếng anh:

http://shop.bea.vn/ebook/template/

Website học tiếng Anh

http://www.petalia.org/Englishpage.htm

http://www.petalia.org/hoctienganh/englishrainbow.htm

http://www.petalia.org/hoctienganh/voa-english.htm

http://community.vdict.com/showthread.php?t=67

http://languagesstudy.googlepages.com/livingenglish

http://hoctienganh.info/english/?cat=3

http://www.youtemplates.com/search.asp?sms=

TỪ ĐIỂN CÁC TỪ VIẾT TẮT

http://www.acronymfinder.com/GST.html

CÁC LOẠI TỪ ĐIỂN

http://www.gslhcm.org.vn/reference_library/rl_nguon_luc/von_tai_lieu/csdl_truc_tuyen/csdl_tailieu_thamkhao/csdl_tailieu_thamkhao_trenweb/Cacloai_tudien

http://vdict.com/

TIẾNG ANH CHO TRẺ EM

CHUONG TRINH HOC TIENG ANH CUA  STARFORD STATE SCHOOL

http://order.starfall.org/k/shop2/teacher.html?_c=6

Truyện tranh tiếng Anh giành cho trẻ em

http://www.magickeys.com/books/#yc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ CON ONLINE

http://www.petalia.org/hoctienganh/englishrainbow.htm

CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH ONLINE CHO TRẺ CON

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=183859

http://whitekitten.violet.vn/document/show/entry_id/607248

TRÒ CHƠI TOÁN HỌC CHO TRẺ CON BẰNG TIẾNG ANH

http://www.mathplayground.com/games.html

http://Thuviengiadinh.com

2 Responses to “Các web học tiếng anh cho người lớn và trẻ em”

  1. nikon d7000 11.11.2010

    Hello webmaster, If I can use some of the information from this post, I’ll provide a link back to your website.

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình