Home » Tài liệu » 80 VCD học tiếng Anh cực hay [Mediafire]

Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…

Đây là tài liệu được tham khảo từ HaiPhongit.com nên khi dowload Haiphongit có đặt pass, các bạn thông cảm về sự bất tiện này, các file có thể dùng pass là haiphongit.com hoặc haiphongit và pass Joining là wwww.haiphongit.com

Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).

Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).


Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).


Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).


EFU – ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS – 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 – Nice to meet you!
Lesson 02 – How are you?
Lesson 03 – What does she look like?
Lesson 04 – Where are you from?
Lesson 05 – Do you speak English?
Lesson 06 – My family.
Lesson 07 – These are my relatives.
Lesson 08 – What do you do?
Lesson 09 – Where do you work?
Lesson 10 – What time is it?
Lesson 11 – What day is it?
Lesson 12 – How is the weather?
Lesson 13 – What are you wearing?
Lesson 14 – The Body
Lesson 15 – Whats the matter?
Lesson 16 – Home sweet home
Lesson 17 – Tell me about your furniture
Lesson 18 – Im hungry!
Lesson 19 – What sports can you play?
Lesson 20 – What did you do yesterday?
Lesson 21 – What are you going to do?
Lesson 22 – Would you like to go…?
Lesson 23 – My Vacation
Lesson 24 – How do you travel?
Lesson 25 – How do you get there?
Lesson 26 – Ask me a question
Lesson 27 – I dont know
Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27) 
EFU – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS – 30 CD

 

Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 – Welcome
Lesson 02 – Special days
Lesson 03 – Entertaining
Lesson 04 – At school
Lesson 05 – Location
Lesson 06 – Shopping
Lesson 07 – Did you buy this for me?
Lesson 08 – Activities
Lesson 09 – Listen to the music
Lesson 10 – Whats for dinner?
Lesson 11 – He is taller than I am
Lesson 12 – What is the tallest mountain?
Lesson 13 – At home
Lesson 14 – At the station
Lesson 15 – Do this
Lesson 16 – Past experiences
Lesson 17 – Future life
Lesson 18 – I wish upon a star
Lesson 19 – World knowledge
Lesson 20 – Getting around
Lesson 21 – Social Groups
Lesson 22 – Dining out
Lesson 23 – What are your job skills?
Lesson 24 – Talking on the phone
Lesson 25 – The Art
Lesson 26 – Transportation
Lesson 27 – Celebrations
Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27) 
EFU – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS – 20 CD

 

 


Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 – Horror Films
Lesson 02 – Rock N Roll
Lesson 03 – Space
Lesson 04 – On the farm
Lesson 05 – At the hospital
Lesson 06 – At the circus
Lesson 07 – At the beach
Lesson 08 – Crime doesn t pay
Lesson 09 – At the a musement park
Lesson 10 – At the grocey store
Lesson 11 – At the playground
Lesson 12 – Under the weather
Lesson 13 – At the hotel
Lesson 14 – Fairy Tales & Legends
Lesson 15 – Christmas time
Lesson 16 – In the workshop
Lesson 17 – At the camp
Lesson 18 – At the doctors
Lesson 19 – Review 1 Lessons
Lesson 20 – Review 2 Lessons 

 

Phần mềm hỗ trợ ghép file đuôi .001,.002…..

Download-Tải về:


http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FSJSetup.exe
Trích:
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FSJSetup.exe


Phần mềm hỗ trợ xem film đuôi .avi

Download-Tải về:

Đây là tài liệu được tham khảo từ HaiPhongit.com nên khi dowload Haiphongit có đặt pass, các bạn thông cảm về sự bất tiện này, các file có thể dùng pass là haiphongit.com

Hướng dẫn dowload và joiner :

Khi dowload bạn dùng pass là : haiphongit.com, mỗi CD bạn phải dowload 2 file sau khi dowload về máy đủ 2 file bạn dùng phần mềm FSJSetup.exe để Joiner 2 file thành 1 CD, bạn có thể tải về tại : http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FSJSetup.exe

pass Joining là wwww.haiphongit.com

Bạn cài đặt phần mềm Joiner xong rồi chạy, trên phần mềm đó lựa chọn Tab : Joining và brow chọn file thứ  nhất có đuôi là .001 hoặc ._a chờ chạy 1 vài giây là được. Sau khi Join CD sẽ có tên là : Haiphongit.com__CD 1 (ENGLISH FOR LOW LEVELS)

Để chạy CD này bạn phải cài đặt phần mềm hỗ trợ xem film đuôi .avi, dowload tại đây : http://www.download.com.vn/audio+video/8539_kmplayer-2-9-4-1432.aspx?op=download

Phần I – ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)


Download-Tải về:

Trích:
VCD1:
Link up ngày 24/04/2010:http://www.mediafire.com/?jezt3iznrun
http://www.mediafire.com/?zyjwngmtygv————————————————— VCD2:
Link up ngày 24/04/2010:http://www.mediafire.com/?dzejoe1yojg
http://www.mediafire.com/?wtzgxjtmtwu—————————————————–

VCD3:
Link up ngày 24/04/2010:

http://www.mediafire.com/?itmmy4vogyz
http://www.mediafire.com/?ymjzjtjnnjj

—————————————————

VCD4:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?mkyqoznyijt
http://www.mediafire.com/?qmt1by2wtw4

————————————————–

VCD5:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?we0zmdm4w5a
http://www.mediafire.com/?delganmin2e

——————————————————-

VCD6:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?hzdu5zdumeh
http://www.mediafire.com/?4udwmmtatmq

———————————————————

VCD7:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?mr0ggnzx5zu
http://www.mediafire.com/?dziikomiyhz

—————————————————-

VCD8:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?5jhlj2my1nz
http://www.mediafire.com/?dmncvymommz

—————————————————–

VCD9:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jnfwdwintyx
http://www.mediafire.com/?vzytnh2ygnm

——————————————————

VCD10:
Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?lnojon35mli
http://www.mediafire.com/?f5rnljlu2mz

—————————————————–

VCD11:
Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?3xmnyj5eqlj
http://www.mediafire.com/?qhmnnzjmnwz

———————————————–

VCD12:
Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jy5jtyol2ie
http://www.mediafire.com/?tnkmt4kzyim

————————————————–

VCD13:
Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?tjm3zqzqvjo
http://www.mediafire.com/?lryf2vyen2z

————————————————–

VCD14:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jdu3kqh5wmd
http://www.mediafire.com/?o0ooytqdizz

————————————————–

VCD15:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?xw1y1djnctq
http://www.mediafire.com/?xmeynlktfnm

————————————————–

VCD16:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jxtdwjmweww
http://www.mediafire.com/?yuzkmjudytj

————————————————–
VCD17:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?2mnejmoxrky
http://www.mediafire.com/?r5ewzzinmjm >>>> http://www.mediafire.com/?y2zyzlbdexh

————————————————–

VCD18:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?zzxnnqgnigt
http://www.mediafire.com/?4jjmnmjykjy

————————————————–

VCD19:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?h0a1xjmuj2o
http://www.mediafire.com/?q2dazz1ugjt

————————————————–

VCD20:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?zwj5mygzzym
http://www.mediafire.com/?mxzyermjkt4

————————————————–

VCD21:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?nw2mqj4xnrm
http://www.mediafire.com/?ldzeakojojn

————————————————–

VCD22:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?yr4lmwdjjuw
http://www.mediafire.com/?tzglmhzzzh3

————————————————–

VCD23:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?nmtyhznoziy
http://www.mediafire.com/?2mdqmmnbonm

————————————————–

VCD24:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?emvjdtzdmym
http://www.mediafire.com/?yzmmjtymyon

————————————————–

VCD25:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?5kilzi2fnzy
http://www.mediafire.com/?mgmxogwjmzz

————————————————–

VCD26:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?mn2mnjiq03z
http://www.mediafire.com/?mnmjtu4zm0j

————————————————–

VCD27:

Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?mh5gkmz2ynm
http://www.mediafire.com/?jybi4z1nzdm

————————————————–

VCD28:

Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?lmoghkmiiid
http://www.mediafire.com/?mnhjnmzwmtk

————————————————–

VCD29:

Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?xzrwhujiymy
http://www.mediafire.com/?kjjiqgjzn0z

————————————————–

VCD30:
Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zotdt4mjmj1
http://www.mediafire.com/?ebjoozzjnzh

Phần II – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS 
Download-Tải về:
Trích:

VCD1:
Link up ngày 13/05/2010:http://www.mediafire.com/?zmm0lndynmm
http://www.mediafire.com/?rnzykeuyjhz————————————————–VCD2:
Link up ngày 13/05/2010:http://www.mediafire.com/?oigiyjnmzmz
http://www.mediafire.com/?wwojiyyvagn—————————————————–

VCD3:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ymttattdju3
http://www.mediafire.com/?tznhfnnvz41

—————————————————

VCD4:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?twgek2zztgz
http://www.mediafire.com/?g2z0zfoxyyy

————————————————–

VCD5:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zm5vztwdjm5
http://www.mediafire.com/?m2mdgmdjj2d

——————————————————-

VCD6:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?myyy2yiywnt
http://www.mediafire.com/?yjmyk0ji2tn

———————————————————

VCD7:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4klyzhtrjmo
http://www.mediafire.com/?wjwezhjtjkn

—————————————————-

VCD8:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?jyy2022yxuz
http://www.mediafire.com/?kntjmwjmvlh

—————————————————–

VCD9:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?5jezmzfnwzj
http://www.mediafire.com/?mgdhygtmnzk

——————————————————

VCD10:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ogtzywzizmm  <<< link hỏng
http://www.mediafire.com/?1nd4qeyejwn <<< link hỏng

Tải toàn bộ VCD này bằng link: http://www.ziddu.com/download/22793095/2_Lesson10-Whatsfordinner-EnglishforyoutoLearning.FLV.html

—————————————————–

VCD11:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4znzonz2od4<<< link hỏng
http://www.mediafire.com/?tn4wnwk2yjz<<< link hỏng

Tải toàn bộ VCD này bằng link: http://www.ziddu.com/download/22793468/Lesson11-HeistallerthanIam-EnglishforyoutoLearning.FLV.html

———————————————–

VCD12:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?wmdazrmhyii
http://www.mediafire.com/?tzm1ut2lwtz

————————————————–

VCD13:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?nzj3zj3qjl4
http://www.mediafire.com/?mtm20dygind

————————————————–

VCD14:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?mohm0gybony
http://www.mediafire.com/?kzmwfcmzwtm

————————————————–

VCD15:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zx2wtzkmqyd
http://www.mediafire.com/?nyjnmyuomf2

————————————————–

VCD16:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ge1mtwzklyn
http://www.mediafire.com/?uqqlfyztntw

————————————————–
VCD17:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?wmhczqjnnmz
http://www.mediafire.com/?yzz4kyjziyd

————————————————–

VCD18:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zm0dmtj5vct
http://www.mediafire.com/?byuzmnjmozm

————————————————–

VCD19:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?m2mmtjildxm
http://www.mediafire.com/?loltynzvyng

————————————————–

VCD20:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zynytzzj15j
http://www.mediafire.com/?tmonfj0unnm

————————————————–

VCD21:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ibeydwoiyil
http://www.mediafire.com/?iew2jgh2mqg

————————————————–

VCD22:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4ewdxzmgthy
http://www.mediafire.com/?zm0mimfxxo4

————————————————–

VCD23:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4ced0n3mmza
http://www.mediafire.com/?ymjjcjmjmoq

————————————————–

VCD24:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?tmtm5jmwnt5
http://www.mediafire.com/?wzdnjwziznl

————————————————–

VCD25:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?yuowkwowngz
http://www.mediafire.com/?5wnzj1uzndy

————————————————–

VCD26:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?gmw2mxzkndw
http://www.mediafire.com/?dwzmyztymqd

————————————————–

VCD27:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zmd2gzzfdxm
http://www.mediafire.com/?jo02muzmnqo

————————————————–

VCD28:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?lznmydndm1z
http://www.mediafire.com/?qgtouvdmywm

————————————————–

VCD29:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?mmbtnnrxqjl
http://www.mediafire.com/?vjjgy3gy4zk

————————————————–

VCD30:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zz5cqyjzgzl
http://www.mediafire.com/?ninyqgnujzr


Phần III – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS

Download-Tải về:

Trích:
VCD1:http://www.mediafire.com/?enhrodyokzn
http://www.mediafire.com/?bwyg5m50gnx
————————————————–VCD2:http://www.mediafire.com/?ciyyizdregd
http://www.mediafire.com/?0jzjidcdry2————————————————–

VCD3:

http://www.mediafire.com/?n2jmzwjijyz
http://www.mediafire.com/?tcyykgtmynj

link trên bị hỏng tải chọn VCD3 bằng link sau, đợi 5 s click skip :

http://www.ziddu.com/download/20353220/03Space.FLV.html

————————————————–

VCD4:

http://www.mediafire.com/?vtzwteozjiz
http://www.mediafire.com/?iz0zztjf5ty

————————————————–

VCD5:

 

http://www.mediafire.com/?xjye2umjyha
http://www.mediafire.com/?mmv2jzweyv3

link 1 bị die bạn có thể tải toàn bộ CD5 bằng link sau:

http://www.ziddu.com/download/20395170/05Atthehospital.FLV.html

————————————————–
VCD6:

http://www.mediafire.com/?m1yzjtmlztw
http://www.mediafire.com/?udawdmimjt2

————————————————–
VCD7:

http://www.mediafire.com/?ymy2tyohkyz
http://www.mediafire.com/?2j2wyonmdxe

————————————————–

VCD8:

http://www.mediafire.com/?zalymyoemyw
http://www.mediafire.com/?jyzwde2gf5z

————————————————–
VCD9:

 

http://www.mediafire.com/?gmyzjozfwzn
http://www.mediafire.com/?dztzgximyzh
————————————————–

VCD10:

http://www.mediafire.com/?gxmzwd4wetn
http://www.mediafire.com/?yxzw3ozi2y0————————————————–
VCD11:
http://www.mediafire.com/?muqgddazm5j
http://www.mediafire.com/?gnoym31jdjz

————————————————–

VCD12:
http://www.mediafire.com/?vyftgjdnhyf
http://www.mediafire.com/?zzjzmyz2jtm

————————————————–

VCD13:
http://www.mediafire.com/?jnle1mj3nnh
http://www.mediafire.com/?t4wfjyjn2dt

————————————————–

VCD14:
http://www.mediafire.com/?50wih1x5kih
http://www.mediafire.com/?zq04ftwjyzo

————————————————–

VCD15:
http://www.mediafire.com/?dv3zcjd5mmn
http://www.mediafire.com/?l0zkmddgnkd

————————————————–

VCD16:
http://www.mediafire.com/?tjqhujn0wgn
http://www.mediafire.com/?gyvnvyhmdnm

————————————————–

VCD17:
http://www.mediafire.com/?mo2gjhqam5d
http://www.mediafire.com/?dfl2y2jnmfz

————————————————–

VCD18:
http://www.mediafire.com/?wzr53nl4mgm
http://www.mediafire.com/?yz5mw4j1nd3

————————————————–

VCD19:
http://www.mediafire.com/?qyzmm1qjdfd
http://www.mediafire.com/?nj1jznmd3jn

————————————————–

VCD20:
http://www.mediafire.com/?zw2jmnj5ja1
http://www.mediafire.com/?g2mzdgz1mqt

 Theo HaiPhongIT

 

56 Responses to “80 VCD học tiếng Anh cực hay [Mediafire]”

 1. kaka 26.06.2010

  Không có key làm sao mà dowload được admin ơi

  Trả lời
 2. tamnguyen 19.07.2010

  80 VCD nay ma download kieu nay thi chac la met moi lam, minh co file download chi can 1 cai chich chuot la tu down lan luot het cac file va khong can phai noi duoi hay giai nen gi het, vay ma minh cung phai down mat may ngay chu noi gi toi link cua haiphongit chac phai ca thang va them buc minh, cac ban da phat cau khi download o trang nay chua,trong tuan nay minh se danh thoi gian dua link nen va chi cac ban cach down bo dia nay cho nhanh.con neu ai khong co thoi gian nua thi mua lai, minh in ra dia DVD ban lai cho lay cong tra tien mang.

  Trả lời
  • Trần Quý 07.03.2011

   cảm ơn nhã ý cả bạn tamnguyen nhiều lắm. anh em IT đang mong đợi sự ra tay của bạn đây.
   thành thật cảm ơn

   Trả lời
 3. NguyenQuy 06.08.2010

  Ko download được VCD3!

  Trả lời
 4. NguyenQuy 07.08.2010

  ở phần 3 đó. Các VCD ko download được. Anh xem lại cho em cái.

  Trả lời
  • admin 07.08.2010

   Bạn ơi vẫn dowload được bình thường nhưng dùng pas là haiphongit

   Trả lời
 5. NguyenQuy 07.08.2010

  oh. yes! Mình down được rùi.Sắp thành tây rùi/////Thank you!!!!

  Trả lời
 6. Toan 11.08.2010

  thank! mình đã tim nhiều trang web rồi những thấy của bạn là dowloand thuận tiện nhất. Ko hạn chế dow, ko tốn kém, hihi

  Trả lời
 7. thuy 28.08.2010

  sao down về rùi mà mở hok được, nó báo cập nhật code là sao

  Trả lời
  • admin 28.08.2010

   Cứ mỗi VCD bao gồm 2 file, bạn dowload về rồi dùng phần mềm FSJSetup.exe để join lại thành 1 file VCD chính, sau đó chạy bằng kmplayer là được

   Trả lời
 8. ban oj sao phan III ko dung duoc pass haiphongit.com vay?

  Trả lời
 9. co Bac nao download duoc phan III roj chj mjnh voj!! Thanks!

  Trả lời
 10. thanh do 20.03.2011

  Phan 3 co pass la gi anh Admin oi

  Trả lời
 11. admin 29.03.2011

  Bạn có thể dùng pass là haiphongit

  Trả lời
 12. ban oi UP cac PART con THIEU di. MINH DOWN ve het roi nhung con thieu 2 part… ban nho up len nha

  Trả lời
 13. luong 01.09.2011

  Bạn ơi còn thiếu phần 1-CD1 và phần 1-CD5. Làm ơn Up lại .Cám ơn nhiều!

  Trả lời
 14. luong 01.09.2011

  Xin Lỗi! mình xin nói lại cho đúng địa chỉ: bạn làm ơn up lại ở Phần III – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS: file 1 của CD1 và file 1 của CD5. Cảm ơn Admin

  Trả lời
 15. luong 05.09.2011

  Mình đang dowload từ file bạn mới up. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương trình cực hay

  Trả lời
 16. luong 06.09.2011

  Bạn vui lòng up lại giúp:
  trong phần ELEMENTARY LEVELS:
  * CD3 thiếu file 2
  * CD 26, CD28, CD29, CD30 down load được nhưng không có nội dung gì, không chạy được
  * CD 14 sau khi down về chạy tốt, nhưng có hình mà không có tiếng.
  Cám ơn bạn nhiều!

  Trả lời
 17. luong 07.09.2011

  Cảm ơn bạn, mình đang down lại.

  Trả lời
 18. luong 07.09.2011

  Mình đã down lại, các file đều tốt. Chỉ riêng CD 14 (ELEMENTARY LEVELS) sau khi down lại rồi kết nối CD1 và CD2, kết quả vẫn như cũ: có hình mà không có tiếng. Bạn có thể hướng dẫn làm sao để nghe được tiếng. Cảm ơn bạn nhiều.

  Trả lời
 19. Linhlinh 04.11.2011

  cho mình hỏi chút, tổng tất cả 80vcd này tầm bao nhiêu GB nhỉ?

  Trả lời
 20. Duong 06.02.2012

  Phan cd 17 cua part 1 bi loi, admin up lai cho anh em nha. Thanks

  Trả lời
  • admin 10.02.2012

   Mình đã download thử lại vẫn được bạn à, bạn thử tải lại xem nhớ điền pass để unlock

   Trả lời
   • colon 18.02.2012

    Admin ơi, phần ENGLISH FOR LOW LEVELS VCD17 bị hư phần .002 rồi. Admin vui lòng up lại giúp nha.
    Cám ơn nhiều.

    Trả lời
 21. duong 28.02.2012

  Admin ơi, phần ENGLISH FOR LOW LEVELS VCD17 bị hư phần .002 rồi. Admin vui lòng up lại giúp nha.
  Cám ơn nhiều.

  Trả lời
 22. Sao phai 1 cd phai down ca 2. minh down 2 cai ve mo thi thay giong het nhau :s

  Trả lời
  • admin 05.05.2012

   1 CD có dung lượng lớn nên phải tách ra để up lên, vì vậy phải khi dowload về phải join cả 2 file lại

   Trả lời
 23. Thach 25.06.2012

  Minh rat tiet la cd 17 bi hong phan .002, Admin co gan tim ban goc khong loi de bo CD nay duoc hoan hao hon, Chan thanh cam on Admin

  Trả lời
 24. buithang2010hpvn 19.07.2012

  bác nào có trọn bộ bán k????nếu có cho mình xin cái giá nhé YH buithang2010hpvn or 0989024094.thank

  Trả lời
 25. Vương 18.08.2012

  Phần II: File 2 của CD1 báo là bạn không có quyền truy cập vào trang này! Admin cho xin lại link mới hen. Cảm ơn bài của admin!

  Trả lời
  • admin 19.08.2012

   BẠn tải lại đi, mình thử vẫn tải được, có khả năng lúc đó site đó lỗi !

   Trả lời
 26. Vuong 11.09.2012

  Admin: Phan III: CD5.001 bi loi roi. Xem lai gium hen! Cam on!

  Trả lời
 27. merkur 13.09.2012

  Phan III: CD5.001 bi loi roi. Ad up lại giùm. Thanks!

  Trả lời
 28. lovemun 21.09.2012

  bạn ơi! gửi lại cho mình link của CD “Haiphongit.com__CD 5 (EFIL).avi.001” được không?!
  link http://www.mediafire.com/?xjye2umjyha died rùi bạn ơi!!!
  Please!!!

  Trả lời
 29. lovemun 22.09.2012

  thank you very much!

  Trả lời
 30. Công Trình 26.09.2012

  Pass download invailid rồi bạn ơi, làm thế nào để có thể download tiếp, nhờ bác nào kinh nghiệm tư vấn với

  Trả lời
 31. Vương 28.09.2012

  Phần III, CD5.001 bi lỗi rồi bạn. cho xin link khác hen. cám ơn!

  Trả lời
  • admin 30.09.2012

   Bạn tải bằng link thay thế ở ngay phía dưới đó, chọn cả CD 5 luôn

   Trả lời
 32. Thanh 22.08.2013

  Cảm ơn ban Admin rất nhiều, CD rất có giá trị và cực tốt cho người học tiếng anh. All the best for you.

  Ở phần II: CD 10&11 hư 2 file đầu bạn upload giùm mình hen.

  Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ
 • Kiến thức gia đình