Pin It
Home » Làm cha mẹ, Clip » Kỹ năng sống: Biến trẻ thành cụ non

Khi trẻ còn hỏ tuổi, nhưng sự hiểu biết của trẻ khá rộng, khi đó bố mẹ nên làm gì? Trẻ nói giống như ông cụ non vậy có tốt không? Mời bạn xem video trao đổi sau đây về vấn đề này nhé

 khi tre nhu cu non

Nguồn: VTV

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống