Home » Kỹ năng » Web site học ngoại ngữ trực tuyến (tiếp)

Trong các web dưới đây có cả chương trình dậy tiếng anh cho trẻ em

http://www.tienganhonline.com/

http://www.hoc-tieng-anh.com/

www.talkenglish.com

www.paltalk.com

www.bbc.co.uk

www.manythings.org

www.english-test.net

www.essaybank.co.uk (subscription needed)

www.essayedge.com (subscription needed)

www.englishforvietnamese.com

www.effective-public-speaking.com

www.world-english.org

www.englishtips.org

www.englishtime.us

www.dethi.com

http://www.onenation.org/

 http://www.cleverlearn.edu.vn/

http://www.edusoft.vn/live/

 

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình