Sự hình thành và phát triển giao tiếp của trẻ mầm non (phần 3)

Sự hình thành “hệ thống cái tôi” tạo điều kiện nảy sinh sự tự đánh giá và hướng tới đáp ứng những yêu cầu của người lớn.

Tồn tại sự  khủng hoảng chứng minh khả năng hình thành các mối quan hệ mới của đứa trẻ và người lớn và các hình thức giao tiếp khác.

Không chỉ có người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ ở độ tuổi hài nhi. Ở độ tuổi này đứa trẻ đã hướng tới giao tiếp với bạn cùng tuổi. Kinh nghiệm giao tiếp với người lớn tạo tiền đề cho giao tiếp với bạn cùng tuổi được thực hiện trong các mối quan hệ giữa trẻ với nhau.

Trong các công trình nghiên cứu của mình A.Z. Ruxkai nhấn mạnh là giao tiếp của đứa trẻ với người lớn và với bạn cùng tuổi là sự biến dạng của chính một dạng giao tiếp nào đó. Mặc dù hoạt động giao tiếp với bạn cùng tuổi xuất hiện ở độ tuổi ấu nhi ( vào cuối năm thứ hai bắt đầu năm thứ ba của cuộc sống)  với dạng giao tiếp xúc cảm thực hành. Mục đích chính của dạng giao tiếp này là cùng tham gia. Những trò tinh nghịch cùng nhau, quá trình hành động với đồ chơi làm cho trẻ vui sướng. Trẻ không khi nào hoàn thành một công việc chung. Trẻ nảy ra sự vui đùa, trình diễn cho nhau.

Trong giai doạn này người lớn cần điều chỉnh giap tiếp một cách hợp lí. Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với bạn cùng tuổi tạo điều kiện phát triển các phẩm chất nhân cách như tính chủ động, tính tự do ( tính không phụ thuộc), cho phép đứa trẻ nhìn thấy những khả năng của mình, giúp cho sự hình thành tính tự ý thức và phát triển tình cảm sau này.

Ở trẻ mẫu giáo có hình thức giao tiếp mới với người lớn mà M.I.Lixinna gọi là giao tiếp “ hợp tác trí tuệ”. Bởi dang giao tiếp này có đặc điểm hợp tác trong hoạt động nhận thức. Sự phát triển tính ham hiểu biết buộc đứa trẻ đặt ra  cho mình những câu hỏi ngày càng phức tạp hơn. Trẻ giao tiếp với người lớn để được trả lời hay được đánh giá những suy nghĩ của mình. Ở mức độ giao tiếp nhận thức ngoài tình huống trẻ có nhu cầu tôn trọng người lớn, xuất hiện những tình cảm cấp cao trong mối quan hệ với người lớn. Đứa trẻ thiếu tự tin, sợ hãi khi bị người khác chê cười. Vì vậy người lớn nhất thiết phải có mối quan tâm nghiêm túc đến những câu hỏi của trẻ, duy trì được tính ham hiểu biết của trẻ.

Mối quan hệ của cha mẹ đối với những thành công và thất bại của đứa trẻ trong các lĩnh vực sáng tạo đa dạng và các lĩnh vực khác tạo điều kiện hình thành ở trẻ tính tự đánh giá, sự đòi hỏi được tôn trọng. Sự đánh giá quá cao hay quá thấp đứa trẻ của cha mẹ đều ảnh hưởng đến mối quan hệ của đứa trẻ với bạn cùng tuổi, đến đặc điểm nhân cách của đứa trẻ.

Mối quan hệ xa lánh của người lớn với đứa trẻ làm giảm đáng kể tính tích cực xã hội đối với nó: đứa trẻ có thể thu mình lại, trở nên không tự nhiên, thiếu tự tin, sẵn sàng khóc oà lên vì bất cứ lí do gì hay là bắt đầu trút phản ứng của mình cho bạn cùng tuổi.

Đến (4-5 tuổi) giao tiếp với bạn cùng tuổi lôi cuốn đứa trẻ hơn, hình thành dạng giao tiếp công việc tình huống với bạn cùng tuổi. Trò chơi sắm vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ ở giai đoạn này. Các mối quan hệ của người lớn được trẻ thể hiện trong trò chơi, và đối với trẻ điều quan trọng là sự hợp tác với nhau, phân vai và đóng vai thể hiện chuẩn mực và qui tắc hành vi theo vai, nhưng người lớn vẫn đóng vai trò điều chỉnh trò chơi. Chuyển từ sự tham gia cùng nhau đến sự hợp tác cùng nhau đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hoạt động giao tiếp với bạn cùng tuổi.

Theo Thế giới tuổi thơ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.