Home » Kỹ năng » Đáp án những câu đố thử tài trí thông minh của trẻ (Phần 1)

Câu hỏi đố thử trí thông minh

Đáp án

1. Như hình vẽ

2. Như hình vẽ

3. Như hình vẽ

4. Như hình vẽ

5. Cái ấm bên phải đương nhiên là đựng được nhiều nước hơn thoạt nhìn hai ấm này có vẻ như đựng được lượng nước như nhau, nhưng thực ra thì cái ấm nghiêng bên trái do nó nghiêng về một hướng nên khi chưa kịp rót đầy nước thì nước đã trào ra ngoài rôi.

6. Như hình vẽ ta thấy hình 11 – 1: Nút “1 U” ở hàng thứ 2, cột thứ 3; hình 11-1: Nút “1 D” ở hàng thứ 2, cột thứ 3.

7. Xoay theo chiều kim đồng hồ 26 vòng + 2400.

8. Hình D

9. Như hình vẽ

10. Hình A

Ở mỗi giai đoạn, kim dài quay theo hướng ngược chiều với kim giờ, lần thứ 1 là 10 phút, lần thứ 2 là 20 phút, lần cuối là 30 phút; ở mỗi giai đoạn, kim ngắn quay theo hướng cùng chiều với kim giờ, lần 1 là 1 tiếng, lần 2 là hai tiếng và lần cuối cùng là 3 tiếng.

11. Quân xúc sắc số 3

12. Hình D. Cứ hai hình tròn ở dưới thì tạo thành một hình tròn ở trên, nhưng chỉ giữ lại những phần không giống nhau giữa hai hình, phần giống nhau thì bỏ đi.

13. Hình này có thể được vẽ bằng một nét có 13 đoạn gấp khúc.

14. Hình B, C, E.

Theo Mang thai

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình